Samenwerken met ouders rond uithuisplaatsen

Symposium ‘Samenwerken met ouders rond uithuisplaatsen’
21 maart 2023 – De Glind
Beter zorgen voor uithuisgeplaatste kinderen door meer samen te werken met hun ouders. Is dat tegenstrijdig of juist niet? Door ouders en mensen die belangrijk zijn voor het gezin een plek te geven in de jeugdzorg, kunnen we kinderen beter passende hulp bieden.

Kom luisteren, meedenken en ervaringen uitwisselen over dit thema!

Voor wie: jeugdbeschermers, jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, studenten, ouders van uithuisgeplaatste kinderen, gezinshuis- en pleegouders.

Datum: dinsdag 21 maart 2023
Tijd: 9:30 – 13:30 uur
Locatie: Rudolphlaan 2 – De Glind
Kosten: €20,00 (gratis voor ouders en studenten)
SKJ- punten: 2,5 punten

Aanmelden ouders/studenten (gratis deelname)
Aanmelden professionals €20,00

Programma

  • 09.30 – 10.00 – Inloop
  • 10:00  Opening: Marlene Venant vertelt haar persoonlijke verhaal als moeder van uithuisgeplaatste kinderen
  • 10.45 – Uitleg workshops
  • 11.00 – Pauze
  • 11.30 – Workshops
  • 12.30 – Gezamenlijke afronding
  • 12:45 – Lunch en napraten
  • 13.30 – Einde

De workshops vinden gelijktijdig plaats. Je kiest op de dag zelf aan welke je wilt meedoen:

Workshop 1 Je zult maar…’, door de Afdeling Gezinshuizen van het Leger des Heils Midden Nederland
Wat als je als ouder niet voor je eigen kind kan of mag zorgen? Als je kind niet thuis kan wonen of je de zorg hebt voor het kind van een ander? Deze workshop belicht de kracht van samen(werken) vanuit drie perspectieven: de ouder(s), het kind en de gezinshuisouder(s).

Workshop 2 – ‘Alleen zorg die met alle betrokkenen is gekozen, is passende zorg’ door Hedda van Lieshout, Eigen Kracht Centrale
Het klinkt logisch: het netwerk te laten meedenken en -beslissen. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig. Want hoe werkt dat en wat als mensen zeggen geen netwerk te hebben, anderen niet willen belasten of niet willen praten over de problemen? De Eigen Kracht Centrale ondersteunt gezinnen om in situaties waar zorgen zijn, bijvoorbeeld bij een (dreigende) uithuisplaatsing, iedereen die wil dat het goed gaat met de kinderen te vragen mee te denken. Zodat een bredere kring kan meewerken aan het bieden van veiligheid en perspectief. En een familiegroepsplan kan maken, zoals in de Jeugdwet staat. Hedda van Lieshout deelt verhalen en gaat graag in gesprek over ervaringen en dilemma’s, om met elkaar verder te denken.

Workshop 3 – ‘Samenwerken met ouders én professionals’ door Simba Familiezorg/SOS Kinderdorpen Nederland
De hulp aan uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders loopt nogal eens vast. Hoe breng je daar weer beweging in? In de pilot Simba Familiezorg van SOS Kinderdorpen lag de focus op: regie bij de ouders en samenwerking met professionals – met als doel familieversterking en terugkeer naar huis. Je als hulpverlener bewust zijn van je eigen systeem als mens helpt ook om nauw aan te sluiten bij wat kinderen en ouders nodig hebben. Tijdens de workshop ervaar je hoe dat werkt.

Workshop 4 – ‘Sleutelmomenten’ door Martine Noordegraaf (Christelijke Hogeschool Ede), Henk Jonker (De Glind) en Marlene Venant (moeder van uithuisgeplaatste kinderen)
‘Wij zijn drie personen met een verschillende positie in jeugdzorgland. We hebben één gedeelde ervaring: er was een moment waarop we ons realiseerden dat ouders van uithuisgeplaatste kinderen te vaak niet gezien en gehoord zijn. Tijdens de workshop delen we onze sleutelmomenten en gaan we daarna in gesprek met jullie. Wanneer realiseerde jij je dat ouders van uithuisgeplaatste kinderen een grotere plek verdienen om in hun krachten terug te kunnen komen? We horen graag jullie ervaringen en nemen deze mee in vervolgstappen voor meer en betere samenwerking met ouders.’

Bekijk hier de uitnodiging en het programma