Tevredenheid en kenmerken planbijeenkomsten 2019

Het rapport met jaarcijfers over alle Eigen Kracht-conferenties in 2019 is verschenen. Het gaat hierbij om cijfers rondom tevredenheid van deelnemers en kenmerken van de bijeenkomsten.

Van alle gestarte Eigen Kracht-conferenties eindigde 91,4% met een plan. De conferenties gingen in 80% (ook) over minderjarige hoofdpersonen, de overige 20% betrof alleen meerderjarigen. Driekwart van de aanmeldingen kwam via professionele organisaties (vooral jeugdbescherming), de overige aanmeldingen van mensen zelf of netwerk. De onderwerpen in de conferenties hadden vooral betrekking op echtscheiding, opvoeding, gewenste woonplek, overbelasting, verbeteren relaties en omgangsregelingen. Gemiddeld kwamen er 10,2 personen. De tevredenheid is hoog: kinderen, volwassenen en professionals geven gemiddeld een 8,2 aan bijeenkomst, plan en Eigen Kracht-coördinator. Samenwerking tussen alle betrokkenen blijkt van groot belang voor een succesvolle uitkomst.