Training voor vrijwilligers in Amsterdam

In september 2021 start bij ProFor in Amsterdam Zuidoost, in samenwerking met de Eigen Kracht Centrale, de training ‘Faciliteren familiegroepsplan’.

In de training ‘Faciliteren familiegroepsplan’ word je in twee dagen opgeleid tot vrijwilliger familiegroepsplan organiseren. Bij volledige deelname ontvang je een certificaat. Voor het faciliteren van een familiegroepsplan ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie:
Jacqueline Meije-Banel
Eigen Kracht Centrale
06 – 57 99 33 83
www.eigen-kracht.nl   

Lucia Martis
ProFor
020 – 690 26 26
www.profor.nl