Webinar ‘de herstelgerichte school’

Wanneer? Donderdag 9 juli ’20 van 10.00-11.00 uur

Wat? Gratis online webinar met max. 40 deelnemers

Voor wie? Iedereen die meer wil weten over herstelgericht werken op school

In dit webinar delen Arie Koster en Hedda van Lieshout van de Eigen Kracht Centrale hun ervaringen met herstelgerichte scholen. De afgelopen drie jaar is met organisaties in zes landen in een Erasmus+project gewerkt aan het gemeenschappelijk programma RESTORE voor herstelgericht werken op scholen. In ieder land heeft ook een school meegewerkt. 

In het webinar wordt verteld over de visie van herstelgericht werken, kennis gedeeld over wat het betekent voor alle betrokkenen en hoort u concrete voorbeelden vanuit de scholen. 

Leerlingen en leerkrachten werken het beste in een omgeving waarin ze zich veilig, ondersteund en geaccepteerd voelen. Door mensen consequent een stem, meer keuze en verantwoordelijkheid te geven, biedt een herstelgerichte benadering de mogelijkheid om veranderingen door te voeren. 

Er is veel bewijs van positieve resultaten van herstelgerichte programma’s op scholen, zoals:
– Minder incidenten en duurzame oplossingen bij incidenten;
– Minder uitval van leerlingen en leerkrachten;
– Minder pestgedrag;
– Minder werkdruk;
– Meer betrokkenheid van ouders.

Een herstelgerichte school is een veilige plek om te leren waar iedereen die betrokken is wordt aangemoedigd om samen te groeien, van het leven te genieten en eigenaarschap te voelen voor zichzelf en de ander, als een doorgaand proces. 

We sluiten graag aan bij vragen uit de praktijk. Vooraf kunt u vragen of ideeën mailen naar info@eigen-kracht.nl of bellen met Mariel Floor: 06 – 30 73 95 14. Vragen en opmerkingen zijn welkom tijdens het webinar via de chatfunctie.