Zelf een plan maken te onorthodox?

Naar aanleiding van het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid, schreef de Eigen Kracht Centrale de notitie ‘Zelf een plan maken te onorthodox?’. Meer dan 800 kinderen wachten langer dan een jaar op hulp. Als Eigen Kracht Centrale weten we dat veel van deze gezinnen baat kunnen hebben bij het maken van een familiegroepsplan, en dat ondersteuning bij het maken daarvan ook kan helpen bij het sneller vinden van passende hulp. De inspectie vraagt om onorthodoxe oplossingen, wij zijn er klaar voor om deze te bieden. We realiseren ons terdege dat het maken van een familiegroepsplan iets heel anders is dan de specialistische hulp waar veel van deze 800 kinderen op wachten. Toch durven wij te stellen dat wanneer deze kinderen en hun ouders de kans krijgen om met hun mensen een familiegroepsplan te maken, het probleem met de wachttijd fors zal afnemen.

Notitie ‘Zelf een plan maken te onorthodox?’