“Als zij zouden verhuizen, is er niets meer aan de hand.”

De aanleiding is altijd rottigheid

Met regelmaat organiseren we bijeenkomsten als er iets aan de hand is in een buurt. Spanning tussen groepen, overlast, ruzies en misdrijven. Zo ook in een dorp in het oosten. De wijkpolitie heeft er zijn handen vol aan, professionals van lokale organisaties komen er wekelijks. Volgens de gemeente veroorzaakt één gezin vaak overlast, waardoor spanning is ontstaan. Veel buurtbewoners zeggen: “Als zij zouden verhuizen, is er niets meer aan de hand.” Gemeente, wijkpolitie en woningbouwvereniging zien dit niet als oplossing, ze bellen ons voor een buurtconferentie.

Teveel informatie
Er is al veel geprobeerd. Gesprekken met het gezin, gesprekken met de buurt, bemiddeling tussen gezinsleden en buurtbewoners, maar er verandert weinig. Toen de Eigen Kracht-coördinator startte met de voorbereiding, wilden de betrokken professionals veel informatie meegeven. “Vorige week ging het daar nog mis”, “Die mensen lokken vaak ruzie uit”, “Die kun je er beter niet bij hebben”. Het is logisch dat betrokken professionals zorgen hebben en informatie willen delen. Een buurtconferentie heeft altijd rottigheid als aanleiding en de neiging is dan ook te denken vanuit die rottigheid.

Gelijkwaardigheid
Een onafhankelijke coördinator hoeft echter niet alles te weten, hij of zij blijft buiten de inhoud. Daardoor belt hij op een andere manier aan. Niet vanuit de ellende in de buurt, maar om een kring bijeen te brengen van mensen die samen een plan willen maken. Daarvoor moet je iedereen gelijk kunnen benaderen: “We organiseren een buurtconferentie om een plan te maken, met als vraag: ‘Hoe kunnen we op een prettige manier in deze straat samenleven?’. Wilt u ook komen om mee te denken? Heeft u daarvoor iets nodig?”

Belang
Uiteindelijk wil iedereen prettig wonen. Dus heeft ieder een belang om mee te denken. In dit dorp maakten drieëndertig mensen samen een plan. Er bleek meer aan de hand, het ging niet alleen over dat ene gezin. Er ontstond veel bereidheid om samen te werken. Er werden kleine groepjes gemaakt, die ieder een taak op zich namen. Niet alle problemen waren in een avond opgelost, maar mensen voelden zich gezamenlijk verantwoordelijk voor hun straat en voor elkaar. Een vervolgavond staat gepland.

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.