“Als ik vraag wat zij willen bereiken, dan blijkt dat ze vaak vooral hun zorgen willen delen. Omdat ze rustig willen wonen, zich veilig willen voelen.”

“Als zij…”

Bij een Eigen Kracht-conferentie voor groep, wijk of buurt, begint de Eigen Kracht-coördinator met het spreken van alle betrokkenen. In een buurt betekent dat van deur tot deur aanbellen. De meeste mensen zijn blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen en vertellen veel. Mooie verhalen over de buurt, maar vooral zorgen. Logisch, want een Eigen Kracht-conferentie wordt aangevraagd als er veel aan de hand is en mensen problemen ervaren. Een coördinator vertelde me deze week dat in die eerste gespreksronde opvalt hoeveel mensen de schuld bij anderen leggen. Hoe kom je dan bij een plan waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt?

Zestig verhalen
Deze Eigen Kracht-conferentie was aangevraagd door de gemeente, omdat de spanning in een buurt zo hoog opliep dat de wijkagent iedere dag moest ingrijpen. Er waren vechtpartijen en er was brand gesticht. De vraag ging dan ook over het terugbrengen van veiligheid in de buurt. Twee Eigen Kracht-coördinatoren gingen aan de slag: “Iedere bewoner heeft zijn eigen verhaal. Zo heb je zestig verhalen. Mensen zeggen dat het onveilig is, dat ze veel stress hebben. Veel mensen leggen de schuld van de onveiligheid bij de gemeente, bij de woningcorporatie of bij andere bewoners. ‘De woningbouwvereniging moet beter selecteren’, ‘Er is veel achterstallig onderhoud en daardoor voelt het onveilig’, ‘De gemeente doet te weinig aan groenonderhoud’, ‘Er is te weinig controle’ en ‘Die mensen verderop letten totaal niet op hun kinderen’.”

Luisteren
De Eigen Kracht-coördinator luistert, zonder te oordelen en vraagt door. Hij nodigt mensen uit om mee te komen denken. “Als ik vraag wat zij willen bereiken, dan blijkt dat ze vaak vooral hun zorgen willen delen. Omdat ze rustig willen wonen, zich veilig willen voelen. Dat geldt eigenlijk voor iedereen.” In de voorbereiding nodigt de coördinator mensen uit om na te denken over wat zij kunnen doen. “Toen deze bewoners in de conferentie konden delen hoe ze zich voelden en zagen dat anderen luisterden, waren ze bereid om mee te denken over oplossingen.” De beweging ontstaat als mensen zich gehoord voelen en zien dat ‘de ander’ luistert en bereid is iets te doen. Zo kom je tot gezamenlijke plannen.

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.