“Eerst snapte ik niet goed waarom de coördinator niet kon blijven, maar nadat zij uitlogde, liep het gesprek toch anders."

Besloten tijd

Bij een Eigen Kracht-conferentie is besloten tijd belangrijk. Ruimte om zonder buitenstaanders te overleggen en een plan te maken. Nadat hulpverleners informatie hebben gedeeld en alle vragen zijn beantwoord, verlaten professionals en Eigen Kracht-coördinator de bijeenkomst. Het persoonlijk netwerk maakt vervolgens een plan. Een collega: “Toen we vanwege corona overgingen op digitale ondersteuning, dachten we na over hoe we de kern van het werk overeind konden houden. Dus ook over tijd waarin de kring alleen met elkaar kan praten. De voorbereiding om tot een plan te komen en de bijeenkomst zelf doen we nu digitaal. Hierop bereiden we iedereen goed voor, we maken de uitnodiging (met link naar de ‘online ruimte’), oefenen vooraf waar nodig en regelen alles tijdens de bijeenkomst.”

Bruggenbouwers
“Toen de lockdown startte, liep de voorbereiding van een planbijeenkomst voor een jongen (8) met onlangs gescheiden ouders. Er was een omgangsregeling nodig. De families waren veranderd in twee kampen. De Eigen Kracht-coördinator vond in de familiekring twee mensen die beide kanten begrepen en bruggenbouwers konden zijn: een vriend van vader en een nicht van moeder. Omdat een plan vanwege de gespannen situatie dringend nodig was, werd besloten tot een digitale bijeenkomst. Er deden vijftien mensen mee, vanaf zes computers. Daarnaast twee hulpverleners en de coördinator. Na wat gedoe met microfoons en camera’s wende het en kwam het gesprek op gang.”

Ander gesprek
“De hulpverleners deelden informatie en beantwoordden vragen. Toen begon het besloten deel. De hulpverleners en de Eigen Kracht-coördinator logden uit. De kring kon samen doorpraten, de coördinator was telefonisch bereikbaar voor als iets niet werkte.” De coördinator: “Het was spannend of het zou lukken, maar het voelde eigenlijk net als gewone besloten tijd, als je buiten de ruimte wacht. Toen het plan klaar was, kreeg ik een appje. Ik kwam er weer bij en we liepen het plan door.” De nicht vertelt: “Eerst snapte ik niet goed waarom de coördinator niet kon blijven, maar nadat zij uitlogde, liep het gesprek toch anders. We wisten dat ze bereikbaar was, maar konden echt met elkaar een plan maken met een omgangsregeling waar iedereen achter staat.” De jongen woont nu bij beide ouders, houdt contact met alle grootouders en de kring komt over vier weken weer digitaal samen om te evalueren.

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.