“Ik wil als jeugdbeschermer liever niet betrokken zijn, maar soms is dat echt nodig, zoals hier."

Binnen drie dagen

“Als ik het zo vertel, is het eigenlijk best bijzonder,” zegt mijn collega. “In een ingewikkelde situatie lukte het om binnen drie dagen een kring samen te brengen en die kring maakte een veilig en passend plan.” Het begon met een aanmelding van een jeugdbeschermer. Mijn collega: “Hij belde terwijl hij onderweg was naar een moeder. Haar zoon van 16 jaar verbleef sinds kort in een gesloten instelling, nadat er veel was misgegaan in de open instelling waar hij eerder was. Ook hier ging het niet goed: hij beschadigde zichzelf en at nauwelijks.”

Zitting
“De jeugdbeschermer wilde een Eigen Kracht-conferentie voorstellen aan de moeder en vroeg of we direct konden starten. Hij wilde samen met haar en het netwerk de mogelijkheden onderzoeken die er nog waren. Hij zei: “Ik gun de jongen een kans om met zijn eigen netwerk betere oplossingen te vinden. Daar wil ik ook in meedenken en ik moet natuurlijk letten op zijn veiligheid. Over drie dagen is er een zitting over zijn plaatsing en het zou helpend zijn als er dan een plan ligt.” In het gesprek dat volgde met de moeder, reageerde zij positief. Intussen vond ik een Eigen Kracht-coördinator die snel kon starten. De jeugdbeschermer en de moeder konden haar samen bellen en diezelfde middag bezocht zij de moeder.”

Voorwerk
De moeder noemde meteen een aantal mensen en de Eigen Kracht-coördinator kon daar die avond nog heen. Iedereen voelde de noodzaak. De dagen erna ging de coördinator alle betrokkenen langs en binnen drie dagen kwam de kring van zeven familieleden, de jeugdbeschermer en een hulpverlener bij elkaar. Ze maakten samen een plan, waarin de jongen bij een oom en tante kon gaan wonen, in de buurt van zijn moeder. Er werden afspraken gemaakt voor ondersteuning van de moeder, oom en tante en afspraken over school, vrije tijd en over de benodigde hulpverlening. De jeugdbeschermer: “Ik wil als jeugdbeschermer liever niet betrokken zijn, maar soms is dat echt nodig, zoals hier. In die situaties probeer ik zoveel mogelijk samen te werken.” Mijn collega: “Het voorwerk van deze jeugdbeschermer en zijn manier van samenwerken maken dat dit mogelijk was. Zo kreeg deze familie een kans en vond daardoor een oplossing die bij hen past.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.