“We willen niet dat ze dakloos worden.”

Buiten de lijntjes kleuren

De afgelopen jaren was een collega betrokken in een gemeentelijke pilot ‘Samenkracht’. Hierin was aandacht voor eigen regie bij inwoners, vergroten van het eigen netwerk, vermindering van professionele inzet met een kostenbesparend effect en het werken buiten gestelde kaders om de plannen van inwoners te kunnen realiseren. Als het tegenzit lukt het soms niet alleen, maar vaak wel met samenkracht: inwoners organiseren daarbij denkkracht vanuit hun eigen familie- en vriendenkring. Mensen die het belangrijk vinden dat het (weer) goed gaat met je. Ook als het tegenzit en ondersteuning nodig is van hulpverlening. Als de kwestie te groot is, is de kring te klein.

Huisuitzetting
In de pilot zijn inwoners ondersteund bij het maken van plannen met hun netwerk, onder andere door de procesbegeleider. Eén van de situaties ging over een mogelijke huisuitzetting. Een echtpaar had schulden en een grote huurachterstand. Professionals hadden veel hulp geboden, maar vooral de man wantrouwde iedereen en wilde nergens aan meewerken. De procesbegeleider ging naar hen toe om te horen of er mensen waren die konden meedenken. De vrouw zei: “We hebben een heel fijne buurvrouw, zij kookt vaak voor ons en ik ga bij haar langs als ik het niet zie zitten.” De buurvrouw vertelde dat er meer mensen waren die zorgen hadden: “We willen niet dat ze dakloos worden.” Het echtpaar was ontroerd dat mensen echt wilden helpen.

Signalen
De procesbegeleider: “Twee buurmannen gingen praten met de man en ze besloten om samen naar een hulpverlener te gaan. Stapje voor stapje accepteerde de man hulp en daardoor kon het echtpaar met netwerk én professionals een plan maken en onder andere schuldhulpverlening starten. Ze konden in hun huis blijven wonen. De vrouw ging met haar zus op zoek naar dagbesteding en behandeling voor haar alcoholprobleem. Voor de hulpverleners was het helpend dat het netwerk betrokken was, omdat deze mensen signalen eerder zien dan zij.”

Aanbevelingen
De pilot heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, waaronder: de rol van procesbegeleider vanuit het sociaal team is essentieel, maar alle professionals moeten vertrouwd raken met Samenkracht, regiebehoud van inwoners en het vergroten van de sociale kring. Samenkracht moet bovendien structureel worden geagendeerd, omdat de focus op het netwerk anders snel verdwijnt. Professionals moeten daarnaast gesteund worden om te investeren in het netwerk en om af en toe ‘buiten de lijntjes te kleuren’.

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.