“Dankzij de conferentie werd duidelijk wat er speelde en waar steun nodig was.”

“Ik dacht vooral aan de jongens.”

Als je gevraagd wordt voor een Eigen Kracht-conferentie

Eigen Kracht-conferenties worden vaak ingezet in ingewikkelde situaties. Bijvoorbeeld als een rechter een kind onder toezicht van jeugdbescherming stelt. Of bij een gedwongen opname in de psychiatrie. De conferentie zorgt voor evenwichtige inbreng van betrokken hoofdpersonen, hun netwerk en professionals bij het maken van een hulpplan. Een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator zorgt dat regie over hulp bij mensen zelf ligt en dat professionals kunnen aansluiten op wat mensen willen. Ook in andere situaties waar mensen verschillende belangen hebben, kan zo’n conferentie verschil maken. Zoals echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Carina werd door haar dochter gevraagd mee te denken over een ouderschapsplan.

Ruzie
“Mijn dochter Pien kwam met het idee voor de Eigen Kracht-conferentie. Ik had er nog nooit van gehoord,” vertelt Carina. “Pien en haar vriend Mike waren net uit elkaar en kwamen er niet uit. Zij was apart gaan wonen en had hulp en steun nodig. Ze hebben drie kinderen en wilden het graag goed regelen.” Pogingen om dat onderling te doen mislukten. “Pien communiceert veel en Mike communiceert niet. Dat schoot niet op.” De samenwerking tussen schoonvader en de partner van Carina om een financieel plan te maken, liep uit op ruzie. Zicht op wat er precies aan de hand was, hadden de mensen rondom Pien en Mike niet.

Rust krijgen
“Pien hield de boel altijd draaiend. Drie kinderen, een groot huis, een baan en de administratie van het bedrijf van Mike. Ik denk dat ze te lang heeft geprobeerd het vol te houden. Wij dachten dat het goed ging. Tot ze opeens ziek thuis op de bank zat. Ze ging apart wonen om rust te krijgen,” aldus Carina. Kort nadat Pien vlakbij een huurhuis heeft gevonden, stelt ze familie en vrienden voor om met een Eigen Kracht-conferentie een toekomstplan te maken. “In eerste instantie gingen we daar niet op in. Ik kende het helemaal niet.”

Steun
Ondanks weinig enthousiaste reacties zet Pien de Eigen Kracht-conferentie door. Carina: “Op een gegeven moment werden afspraken gemaakt wie mee wilden doen. Er kwam een Eigen Kracht-coördinator bij mij langs voor een gesprek. Daardoor begreep ik de bedoeling beter en hoe nuttig het was voor Pien en Mike om steun te krijgen bij waar ze samen niet uitkwamen. Daarbij dacht ik vooral aan de drie jongens. Voor hen wil je het beste.”

Ouderschapsplan
“Dankzij de conferentie werd duidelijk wat er speelde en waar steun nodig was,” zegt Carina. “We waren alleen met familie en vrienden van Pien. Zelfs Mike kwam uiteindelijk niet. Dat verbaasde me. Al weet je het bij hem nooit. Daar zat ook het probleem, ze hadden geen ruzie, maar communiceerden niet.” Ook zonder Mike wordt een ouderschapsplan gemaakt. Na de conferentie legt Pien het plan via e-mail voor aan Mike. Carina: “Zo zijn ze het eens geworden met elkaar en vervolgens ook bij de notaris. Twee vriendinnen van Pien houden de uitvoering van het plan in de gaten. Het heeft uiteindelijk erg goed uitgepakt voor iedereen.”