“Het hielp dat die coördinatoren niet van de gemeente of van ons als woningbouwvereniging waren. Zij kwamen makkelijker binnen en gingen in gesprek."

Doen waarvoor we zijn

Er was al jaren veel gedoe in een straat rond een plein. Veel overlast en klachten bij politie. Het pleintje in het midden lag vol rotzooi en was meestal verlaten. Iemand van de woningbouwvereniging belde ons om te vragen of wij iets zouden kunnen doen: ‘We hebben de afgelopen jaren van alles geprobeerd. We proberen met mensen te praten, we bieden van alles aan. Er speelt veel in de wijk, veel mensen hebben of hadden psychische problemen, de werkloosheid is hoog en er is veel onderhoud nodig. Maar we komen niet binnen bij de mensen, er is veel wantrouwen. Bewoners denken dat er toch niets verandert en ze zijn boos, bijvoorbeeld over plaatsingsbeleid. Het lukt niet om in gesprek te komen.”

Buurtbijeenkomst
In een brief is een buurtconferentie aangekondigd. Twee Eigen Kracht-coördinatoren zijn naar de straat gegaan om bij iedereen aan te bellen en hen uit te nodigen voor de bijeenkomst, te vragen wat voor hen belangrijk is voor de straat en wat ze nodig hebben om te komen. De gezamenlijke vraag werd: ‘Wat is ervoor nodig om met elkaar prettig te wonen in de straat?” De man van de woningbouwvereniging: “Het hielp dat die coördinatoren niet van de gemeente of van ons als woningbouwvereniging waren. Zij kwamen makkelijker binnen en gingen in gesprek. Op de bijeenkomst kwamen 25 mensen uit de straat, wij waren er, een opbouwwerker en de wijkagent.”

Aanspreekpunten 
“In de eerste rondes kwamen veel klachten. Maar daarna gingen mensen ook vertellen wat belangrijk voor hen was. Hoe ze het zouden willen, wat zij konden doen en wat ze van ons wilden. Er kwam een heel praktisch plan, met dingen die ze zelf gingen doen, zoals samen zorgen voor het pleintje. Maar ook veel vragen aan ons, over onderhoud in huizen en in de buurt. En aan de gemeente, bijvoorbeeld over parkeerplaatsen. Veel concrete punten. Na een maand zijn we met een deel van de kring weer samengekomen. De bewoners waren blij dat er geluisterd was en hun vragen beantwoord waren. Wij waren vooral tevreden dat we de verhalen echt gehoord hebben en dat er nu concrete vragen aan ons liggen. We kunnen eindelijk weer doen waar we voor zijn. We hebben aanspreekpunten in de buurt en dat is erg belangrijk voor ons en voor de gemeente. We zijn er nog niet, maar we kunnen nu met elkaar verder.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.