“De essentie van deze avond voor de ouders was hoeveel mensen er waren. En vervolgens dat die mensen ook nog iets wilden betekenen.”

Durven en vertrouwen geven

“Ik genoot oprecht van een mooie avond,” is het antwoord van Sharon, casemanager jeugd van een sociaal team, op mijn vraag hoe ze terugkijkt naar de Eigen Kracht-conferentie. Toch was het geen eenvoudige situatie. Er was veel aan de hand. Sharon: “Het ging over veiligheidsaspecten. Beide ouders hebben een verstandelijke beperking, ze konden de opvoeding van hun kinderen van 5 en 2 jaar niet aan en er waren grote zorgen over hen. In overleg is hun dochtertje van 5 jaar bij een oom en tante gaan wonen. De moeder is met haar zoontje tijdelijk in een ouder- en kindopvang gaan wonen. We zagen dat het veel beter ging. De zorg voor één kind lukte redelijk. Haar partner en haar ouders hielpen haar.”

Voorwaarden 
“Betrokken hulpverleners vroegen zich af of het voldoende was en of de veiligheid gewaarborgd zou blijven. We wilden haar een kans geven om zelf de zorg voor haar zoontje te blijven bieden en kijken wat er mogelijk was. We zagen wel dat het alleen zou kunnen als er meer netwerk betrokken zou zijn, daarom stelden we een Eigen Kracht-conferentie voor.” Een plan met het netwerk was een van de voorwaarden die de betrokken professionals stelden, naast opvang van het zoontje voor een paar dagen per week en structurele ondersteuning van de moeder. Na de voorbereidingen kwam de kring bij elkaar. Sharon: “De ouders hadden niet verwacht dat hun netwerk zo betrokken wilde zijn. De essentie van deze avond voor de ouders was hoeveel mensen er waren. En vervolgens dat die mensen ook nog iets wilden betekenen.”

Vertrouwen
“Ondanks dat het pittige onderwerpen waren, was de sfeer gemoedelijk en werd er ook gelachen. Er was ruimte voor iedereen. Toen het plan klaar was, riepen ze ons er weer bij,” vervolgt Sharon. “Iemand uit hun netwerk presenteerde het plan, dat was zo mooi. Dat ik daar niet hoefde te staan, maar dat zij dat deden. Prachtig! Het was echt van hen. Maar ze hadden ook al onze voorwaarden meegenomen. Het is een concreet plan, waarin bijvoorbeeld voor moeder precies staat wie ze kan bellen bij onveiligheid. En ook wie ze kan bellen als die persoon niet opneemt. Het plan is voor alle leden van het gezin. Voor mij is het fijn dat ik het netwerk nu ken. Het geeft vertrouwen. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet je dingen durven proberen en vooral ook zelf vertrouwen geven.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.