"Iedereen vond het vreemd dat hij weg moest, maar ze hadden het geaccepteerd omdat ze dachten dat deskundigen het vast beter wisten."

Echt luisteren naar jongeren

“Jongeren kunnen zelf prima aangeven wat wel of niet helpend is als het, tijdelijk of langdurig, niet goed gaat. Daar moeten we naar luisteren,” zegt een collega naar aanleiding van een webinar dat hij deze week volgde. In een filmpje vertelden jongeren over hun ervaringen in de jeugd-ggz. “Ze vertellen daarin hoe belangrijk het is om gezien, gehoord en erkend te worden en om niet te worden gestigmatiseerd. Dat het niet om diagnoses gaat, maar om mensen. Dat maatwerk nodig is. Bij het zien van deze jongeren, moest ik denken aan een jongen van 16 jaar die op het moment dat wij gebeld werden, al bijna twee jaar in een instelling woonde.”

Depressie
“Zijn vader overleed op zijn tiende en daarna ging het thuis langzaamaan steeds slechter. Er was veel spanning en de zorgen om de jongen werden groter. Er werd een depressie vastgesteld en na een aantal jaar ambulante hulpverlening werd besloten dat een andere woonplek beter voor hem was. Maar de zorgen bleven. Een maatschappelijk werker zei dat de jongen helder aangaf dat er niet naar hem geluisterd werd en dat hij niet serieus genomen werd. Zij stelde hem voor om mensen te vragen om mee te denken. Dat was de start van een verandering. Toen de jongen merkte dat zijn familie en vrienden bereid waren om met hem in een kring te komen, durfde hij zich meer uit te spreken.”

Deskundigen
“Hij noemde een neef als vertrouwenspersoon en samen met hem bereidde hij zich voor op de bijeenkomst. De neef lette erop dat er echt naar de jongen geluisterd werd. De jongen vertelde dat hij terug wilde naar huis, maar dit ook spannend vond. De familie bedacht een plan om hem en zijn moeder hierbij te steunen. Ze spraken over hoe de uithuisplaatsing gegaan was. Eigenlijk had iedereen het vreemd gevonden dat hij weg moest, maar ze hadden het allemaal geaccepteerd omdat ze dachten dat deskundigen het vast beter wisten. Nu realiseerden ze zich dat ze het verhaal van de jongen helemaal niet gehoord hadden. Nu ze dat eindelijk wel deden, kwam er een heel ander plan: aandacht voor sport, vrienden en met hulp van de kring ook terug naar school. Door steun van zijn eigen mensen kon er maatwerk worden geleverd.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.