“Alles wat ingezet werd, had niet het gewenste effect, omdat het in een overbelaste situatie terecht kwam. Er was eerst rust nodig.”

Een plan buiten de kaders

“Hoe kan er weer rust komen?”, was de vraag van een gezin met zes kinderen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar. Eén van de kinderen had een lichamelijke beperking, een ander een verstandelijke beperking en bij de oudste dochter was autisme vastgesteld. De vader had ADHD en was op het moment dat wij in beeld kwamen overbelast thuis. Dit had geleid tot een terugval in inkomen, wat niet hielp voor de rust in het gezin. Er was veel ondersteuning: dagbesteding, dagbehandeling, gezinsbegeleiding, opvang in vakanties, een logeerhuis, behandelingen en medicatie. Mijn collega vertelt: “Alles wat ingezet werd, had niet het gewenste effect, omdat het in een overbelaste situatie terecht kwam. Er was eerst rust nodig.”

Hoe dan? 
De betrokken professionals vertelden dat de ouders het juiste deden, maar het was teveel. Via de gezinsbegeleider kwam het gezin bij ons. “Samen met betrokken professionals en de gemeente ontstond het idee om dit gezin met hun netwerk de kans te geven om zelf een plan te maken en dat plan dan ook leidend te laten zijn,” vertelt mijn collega. “Iedereen toonde zich bereid om buiten de kaders te denken. Dat bleek ook nodig. Een Eigen Kracht-coördinator is met het gezin verbindingen gaan leggen met het bredere netwerk en heeft allen voorbereid op een bijeenkomst waar zij een plan zouden maken. Het was spannend, omdat er al zoveel hulp was en niets leek te werken. Het moest echt anders, maar hoe dan?”

Campingplaats
“Het belangrijkste punt uit het plan was een campingplaats voor het hele jaar: een vrijstaande plek met stacaravan op een camping in de buurt. Waar ze met elkaar heen konden, maar waar ook juist een deel van het gezin heen zou kunnen. De campingplaats gaf hen de mogelijkheid om zich op te splitsen. Alle verdere afspraken werden hieromheen gemaakt. De caravan bracht hen letterlijk en figuurlijk ruimte. Hierdoor wilden ze stoppen met veel van de huidige hulpverlening. De ouders en het netwerk namen verschillende taken op zich en zouden veel meer tijd gaan besteden aan alle kinderen. Er was één maar: financiering van een deel van de campingplaats was noodzakelijk. Met dit plan werd het geheel aan zorgkosten iets goedkoper, maar voor alle betrokkenen was het meest belangrijk: “Dit geeft de rust die nodig is.” De moeder uit het gezin: “Met dit vooruitzicht ga ik goed de kerstperiode in.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.