"Ik red het niet dat zo snel te organiseren. Ik begeleid veel gezinnen en kan het daardoor niet doen."

Een plan in vijf dagen

Een kinderrechter moest een besluit nemen over verlenging van een ondertoezichtstelling van drie kinderen. Daarvoor wilde hij eerst een plan van de ouders en de mensen om hen heen. De kinderen waren twee jaar geleden onder toezicht gesteld, omdat er grote zorgen waren over hun veiligheid. De kinderen waren toen 2, 5 en 6 jaar oud. Er was een gezinsvoogd aangesteld, die hen sindsdien begeleidde. Nu vroeg de rechter om een plan. Dat moest er zijn voor de volgende zitting, een week later. De gezinsvoogd kon zich goed vinden in het idee van een plan met het netwerk. “Maar ik red het niet om dat zo snel te organiseren. Ik begeleid veel gezinnen en kan daardoor niet doen wat nu nodig is.”

Deadline
Daarom vroeg ze, in overleg met de ouders, een Eigen Kracht-conferentie aan. Dezelfde avond ging een Eigen Kracht-coördinator op bezoek bij het gezin. Mijn collega: “Als er een deadline is, dan voelt een familie altijd de noodzaak en dat helpt om snel tot afspraken te komen. Bij deze familie was de bereidheid om een plan te maken heel groot. Het was een Hindoestaanse familie en de opa vertelde dat ze vanuit hun cultuur stevige normen hebben over hoe je er als familie voor elkaar moet zijn. Ze waren er dan ook allemaal. De ouders hadden de afgelopen jaren moeite met de hulpverleners. Ze vonden het fijn dat hun familie mee mocht denken.”

Zondag
Uiteindelijk zaten er vijf dagen tussen de aanvraag en het maken van het plan. Op een zondag kwam een groep van achttien mensen bij elkaar. Ook de gezinsvoogd kwam op haar vrije dag om de voorwaarden voor veiligheid toe te lichten en te vertellen over de vraag van de kinderrechter. Zo kreeg iedereen dezelfde en juiste informatie. Toen alle informatie was gedeeld, ging de gezinsvoogd naar huis en maakte de kring van familie een plan. Een plan dat voldeed aan de gestelde voorwaarden, met afspraken die ze zelf gaan uitvoeren en een aantal vragen voor hulpverlening. Dat plan is voorgelegd aan de kinderrechter. De ouders en de gezinsvoogd gaven in de zitting een toelichting. Door het passende en veilige plan van de brede kring besloot de kinderrechter de ondertoezichtstelling op te heffen.

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.