“Het wijkteam gaf aan dat het huis vervuild was en er niet gekookt kon worden omdat er geen gasstel was."

Een plan uitvoeren en bijstellen

Als een plan op papier staat, stopt meestal ons werk. Na een maand bellen we om te horen hoe het gaat. Uit onderzoek blijkt dat de kring en betrokken professionals in de meeste situaties het plan volgen. Gemiddeld komt de kring in het jaar na de planbijeenkomst nog drie keer bij elkaar om de voortgang te bespreken. Soms worden we opnieuw ingeschakeld, bijvoorbeeld als er grote veranderingen zijn. Zo werden we gebeld over een jongen voor wie een bijeenkomst was georganiseerd. Hij was 13 en woonde alleen met zijn moeder. De Eigen Kracht-coördinator: “Ruim een half jaar geleden ging ik er voor het eerst heen, omdat er grote zorgen waren.”

Vervuild huis
“Het wijkteam gaf aan dat het huis vervuild was en er niet gekookt kon worden omdat er geen gasstel was. Ik ontmoette de moeder, een lieve vrouw, die verward overkwam. Ze had geen idee waar haar zoon was op dat moment. Haar zus vertelde dat de jongen kon doen wat hij wilde en dat zij daar regelmatig van wakker lag. Het lukte haar niet om de situatie te veranderen. Er bleek meer familie te zijn. De jongen wilde graag dat zijn beste vriend met zijn ouders zouden meedenken over een plan. Met elf mensen werd een plan gemaakt: de dag na de bijeenkomst maakten ze samen het huis schoon, de moeder kreeg psychische hulp en iedere dag kwam iemand koffie drinken, de jongen kreeg therapie en ging sporten. Ook kwam er professionele ondersteuning. Toen ik belde na een maand ging het goed.”

Nieuwe acties
“Na vier maanden kreeg ik een telefoontje. Het ging met de moeder niet goed en de jongen was uithuisgeplaatst bij zijn oom en tante. Dit was tijdelijk en iedereen wilde dat hij terug zou gaan naar huis. Maar daarvoor was meer nodig dan het eerdere plan. Opnieuw werd iedereen gevraagd mee te denken, nu tijdens een digitale bijeenkomst. Een van de nieuwe acties in het plan is dat de kring, op verzoek van de jeugdbeschermer, elke maand contact heeft met elkaar, zodat er bij nood snel actie kan komen. De jongen ging terug naar huis, maar is in het weekend bij zijn oom en tante. Voor de moeder is veel extra steun gekomen. De ouders van de vriend hebben een grotere rol op zich genomen. We zijn nu een paar maanden verder. De jongen woont nog thuis en is tevreden.” De jeugdbeschermer: “De zorgen zijn niet helemaal weg, ik blijf nog betrokken, maar de situatie is enorm verbeterd en ik heb wel het vertrouwen dat het op deze manier goed blijft gaan.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.