“Er was geen contact meer met de vader, maar wel met familie van de vader én van de moeder."

Een plan voor een tussenstap

“De familie wilde heel veel doen en eigenlijk te snel,” vertelt een jeugdbeschermer over de familie van een 14-jarige jongen die in een behandelcentrum woont. De jongen was ruim twee jaar geleden uithuisgeplaatst, naar aanleiding van een onderzoek na een melding van huiselijk geweld. Tot verdriet van iedereen werd hij in een centrum geplaatst aan de andere kant van het land. Voor zijn familie werd het daardoor moeilijk om regelmatig langs te komen. Het ging niet goed met de jongen en de jeugdbeschermer stelde een Eigen Kracht-conferentie voor om een plan te maken. Eén van de voorwaarden was dat hij niet bij zijn moeder zou wonen. Iedereen wist dit en zowel moeder als de jongen hadden zich hierbij neergelegd.

Te grote stap
“Ze wilden graag dat de jongen bij zijn tante, de zus van de moeder, zou gaan wonen,” zegt de jeugdbeschermer. “Er was geen contact meer met de vader, maar wel met familie van de vader én van de moeder. De Eigen Kracht-coördinator bereidde de hele kring voor en ze kwamen deels live en deels via de computer bij elkaar. Ik was tijdens het eerste deel aanwezig om de voorwaarden toe te lichten. Ook vertelde ik wat meer over hoe het met de jongen ging. Dit had ik vooraf met hem doorgesproken. Hij heeft autisme en veel gedragsproblemen. Mede daardoor was de stap te groot om in één keer van het behandelcentrum over te gaan naar wonen bij zijn tante.”

Opbouwen
“Maar op deze plek blijven, was ook niet goed,” vervolgt de jeugdbeschermer. “In het besloten deel maakte de familiekring een plan voor een tussenstap. Ze verzochten om een woonvorm in de buurt van zijn familie. Dit was een mogelijkheid. Zo kan zijn moeder weer bij hem langs en ook andere familieleden kunnen regelmatig op bezoek. Daar maakten ze een schema voor. Ook gaat hij een weekend per maand naar zijn tante, om te kijken hoe dat gaat. Gaat dat goed, dan werken we toe naar plaatsing bij zijn tante, want dat willen de jongen, de tante en de moeder graag. Zo kunnen we het rustig opbouwen en stap voor stap kijken wat er mogelijk is. Ondertussen is hij alvast dicht bij zijn familie.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.