"De vader nam de telefoon niet meer op. Ik werd er zenuwachtig van, want er moest binnen twee weken een plan komen voor de kinderrechter.”

Een sterke schakel

Een netwerk activeren om samen oplossingen te vinden gaat niet altijd vanzelf. Een collega liep daar vorige week tegenaan. “Op advies van een jeugdbeschermer vroegen een vader en dochter een Eigen Kracht-conferentie aan,” vertelt de Eigen Kracht-coördinator. “Nadat ik uitleg had gegeven en hen had gevraagd wie zou kunnen meedenken over oplossingen, stopte het contact. Hun reactie tijdens het gesprek was positief, maar toen ik later de vader belde om te horen wie ik kon bellen, werd er niet opgenomen. Ook de dagen erna niet.” Dan komt er een appje van de dochter met een paar namen erin.

Grote familie
“Ze noemde haar grootouders, een oom en tante en een oudere nicht,” gaat de coördinator verder. “Deze mensen mocht ik benaderen. Hoewel de familie veel groter was, had de dochter alleen met hen contact. Intussen bleef ik haar vader bellen, maar die nam de telefoon niet meer op. Ik werd er zenuwachtig van, want er moest binnen twee weken een plan komen voor de kinderrechter.” Nadat de coördinator belt met de genoemde familieleden, blijkt er inderdaad een grote familie te zijn. Een familie met ondernemende en sportieve mensen die allemaal druk zijn met werk, gezin en hobby’s. Dat het lukt om iedereen in korte tijd op een zondagmiddag bij elkaar te krijgen is te danken aan de oudere nicht.

Spannend
De Eigen Kracht-coördinator: “Als het thuis niet ging, kon het meisje altijd bij haar terecht. De nicht zag direct de noodzaak in van een familiegroepsplan en zorgde dat ik bij de hele familie geïntroduceerd werd. Intussen wilde de vader niet meer meewerken aan een plan en verbood ook zijn dochter om te komen. Hij wilde niets meer met jeugdbescherming te maken hebben. Of een planbijeenkomst doorgaat, is niet aan mij, maar ik doe er liefst alles aan om mensen te stimuleren om hun eigen plan te maken. Als laatste poging belde ik de nicht. Zij herkende het gedrag van de vader en bedacht dat zij de dochter zal ophalen voor de bijeenkomst. Een oom zal de vader ophalen. Komend weekend komen ze bij elkaar. Het is spannend of de vader echt komt, maar de dochter voelt zich gesteund dat haar familie meedenkt en er niet een plan gemaakt wordt door de gezinsvoogd.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.