"Omdat ik zelf te nauw betrokken was en een besluit moest nemen over wel of niet uithuisplaatsen, heb ik een Eigen Kracht-conferentie aangevraagd.” 

Familiegroepsplan en staatssecretaris

Afgelopen week had ik een prettig gesprek met staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) over het belang van het familiegroepsplan en het feit dat de Jeugdwet op dit punt niet wordt nageleefd. Mariëlle Bruning van de Universiteit Leiden concludeerde in de Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen dat in 98% van de onderzochte situaties geen familiegroepsplan is gemaakt. Haar aanbeveling is: zorg dat de wettelijke verplichting om bij start van elke maatregel binnen redelijke termijn in te zetten op maken van familiegroepsplan voor uitvoering van maatregel, wordt nageleefd.

Investeren in netwerk
De staatssecretaris vroeg me onder meer wat we weten over de 2% waar wel een familiegroepsplan gemaakt is. Daar spraken we over verder. Een dag later had ik het hierover met een jeugdbeschermer. Zij zei: “Het is voor mij een manier van werken geworden, om te investeren in het netwerk. Ik denk aan een situatie van een meisje van 15 en haar moeder, waar continu heftige ruzie was wat leidde tot wederzijds geweld. Toen ik begon over hun netwerk, gaven ze aan het klein te willen houden, maar ik vertelde dat ze meedenkers nodig hadden om de situatie echt te veranderen. Omdat ik zelf te nauw betrokken was en een besluit moest nemen over wel of niet uithuisplaatsen, heb ik een Eigen Kracht-conferentie aangevraagd.”

Uitweg
“Drie zussen van de moeder, een oom, oma en twee opa’s, de vriend van het meisje en zijn moeder hebben met moeder en dochter een plan gemaakt waarin het meisje bij haar oom en tante gaat wonen. Ze hebben huisregels afgesproken. Ze zal haar moeder vaak zien en beiden zullen openstaan voor hulp, van aanwezigen en van professionals. Het meisje gaat met een tante sporten en de moeder gaat weer schilderen. Als jeugdbeschermer heb ik het plan goedgekeurd. Het is mooi dat iedereen er nu van weet en gaat mee-controleren. Wat ik hier zag, was veel liefde tussen een moeder en dochter, maar ook grote zorgen. Als je problemen hebt, zie je vaak geen uitweg. Daar heb je naasten voor nodig.” Dat was ook het antwoord op de vraag van de staatssecretaris: “Die 2% dat zijn mensen die hebben ervaren dat écht investeren in netwerk helpt, voor familie én professional en die blijven dat doen. Dan ervaren ze dat ieder kind een kring heeft van mensen die het belangrijk vinden dat het goed met hem of haar gaat.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.