De vader van de kinderen haakte op het laatste moment af en zei: "Ik ga akkoord met ieder plan.”

Plan in verdrietige omstandigheden

“Het mooiste was dat de kinderen bij elkaar konden blijven,” zegt een collega die nog zichtbaar onder de indruk is van een Eigen Kracht-conferentie. We waren gebeld door een jeugdbeschermer over een moeder die bij hen had aangeklopt voor hulp. De collega: “Zij had net van haar arts te horen gekregen dat ze terminaal ziek was en nog hooguit drie maanden te leven had. Ze zorgde al jaren voor de kinderen van haar overleden zus. Haar zwager kon zelf niet voor de kinderen zorgen. Nu had ze grote zorgen. Er moest iets geregeld worden voor de kinderen van 7 en 8 jaar, die voor de tweede keer een moeder zouden verliezen.”

Urgentie
Jeugdbescherming stelde een Eigen Kracht-conferentie voor. Zonder familieplan zouden pleeggezinnen worden gezocht, maar de kans dat het op korte termijn lukte om dichtbij één plek te vinden was erg klein. “Er waren ook andere zorgen,” vertelt mijn collega. “In de familie was veel aan de hand, dus jeugdbescherming bleef betrokken. Een Eigen Kracht-coördinator maakte nog dezelfde dag de eerste afspraak. Binnen zes dagen kwam een kring van veertien mensen bij elkaar. Iedereen voelde de noodzaak. De vader van de kinderen haakte op het laatste moment af. De familie heeft hem gebeld en hij legde uit dat hij het niet aankon. ‘Ik ga akkoord met ieder plan,’ zei hij.”

Samen blijven
“De vrouw zelf was erbij en de kinderen ook. De coördinator zat tijdens het deel van de bijeenkomst waarin de kring van familie en vrienden het plan maakt, in een andere ruimte. Regelmatig ging iemand uit de kring even wandelen met de kinderen. Dan werd het emotioneel of werden dingen besproken waarvan de kring vond dat de kinderen daar niet bij hoefden te zijn. Ook liepen af en toe volwassenen even naar buiten. Het lukte hen om een plan te maken zodat de kinderen bij elkaar konden blijven. Ze waren welkom bij een nicht en haar gezin. In het plan was steun voor hen opgenomen. Bijvoorbeeld in contacten met instanties, voor logeren en leuke dingen doen met de kinderen. Daarnaast was er steun voor de vrouw in de moeilijke tijd die ging komen. Ze overleed kort na de bijeenkomst. Het is mooi hoe deze familie dit zo samen voor elkaar heeft gekregen.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.