In gesprek met de gezinsvoogd blijkt dat deze graag een alternatief wil, maar dat haar zorgen te groot zijn. Een familiegroepsplan vindt zij daarom niet aan de orde.

Van gedeelde zorgen naar gezamenlijke oplossing

Zorgen om de veiligheid van een kind kunnen leiden tot drastische maatregelen. Soms zelfs als een kind nog niet geboren is. Dat overkomt een stel van wie het eerste kind uithuisgeplaatst is. Nu de vrouw opnieuw zwanger is, oordelen betrokken professionals dat de redenen voor de uithuisplaatsing nog altijd gelden. De kinderrechter spreekt voor de geboorte de ondertoezichtstelling van het ongeboren kind uit. De gezinsvoogd wil het kind direct na de bevalling in een pleeggezin plaatsen.

Voorwaarden
De betrokken advocate belt één van mijn collega’s, omdat zij wil dat ook andere mogelijkheden onderzocht worden. In gesprek met de gezinsvoogd blijkt dat deze graag een alternatief wil, maar dat haar zorgen te groot zijn. Een familiegroepsplan vindt zij daarom niet aan de orde. Mijn collega legt uit dat binnen een kring om iemand heen vaak meer mogelijkheden zijn dan je vooraf kunt bedenken. Gezien de ernstige zorgen kan de gezinsvoogd voorwaarden stellen aan het plan. Ze gaat overleggen met haar team en de gedragsdeskundige. Vervolgens laat ze weten dat de voorwaarde voor het plan is dat de kinderen nooit alleen mogen zijn met hun moeder.

Andere ideeën
Tijdens de voorbereiding van de Eigen Kracht-conferentie blijkt de kring van familie en buren veel van de zorgen te delen. Maar ze hebben andere ideeën over wat nodig is. In de conferentie licht de gezinsvoogd de voorwaarde toe. Het plan dat daarna in het besloten deel wordt gemaakt, bevat afspraken over dat altijd iemand bij moeder en de kinderen aanwezig is als vader er niet is. In het derde deel van de conferentie beoordeelt de gezinsvoogd het plan dan ook als veilig en geaccepteerd en als het plan waarmee gewerkt gaat worden.

Samen
Twee weken na de conferentie wordt de baby geboren. Niet alleen hij gaat vanuit het ziekenhuis mee met zijn ouders, ook zijn oudere zus komt weer thuis. Deze week sprak mijn collega de familie en gezinsvoogd weer. De kinderen zijn thuis, de familie en buren zorgen voor toezicht en de gezinsvoogd heeft regelmatig contact en is tevreden. Wat een geluk voor deze kinderen dat zowel familie, buren als professionals inzagen dat ze hun zorgen deelden en er een gezamenlijk belang lag. Dankzij de gezamenlijke oplossing wonen de kinderen veilig thuis!

tekst: Hedda van Lieshout

 

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.