"Het is nog niet klaar, maar er is een mooie opening gemaakt om de verhoudingen te normaliseren."

Geen directe last, wel direct betrokken

Het is een menselijke neiging ons vooral te richten op een probleem en de krachten te vergeten die er wel zijn. Na zoveel jaar ervaring met Eigen Kracht-conferenties vertrouwen mijn collega’s en ik er inmiddels op dat die krachten er altijd zijn. Als je ze niet ziet, dan zoek je en vraag je door tot je ze vindt. In een straat in het zuiden van het land was al jaren veel onrust. Toen het dreigde te escaleren, belde de wijkagent ons. Een Eigen Kracht-coördinator ging in de straat alle huizen langs met de vraag of mensen mee wilden denken over een plan om de sfeer te verbeteren.

Overal aanbellen
Al gauw werd duidelijk dat het ging om ruzie tussen bewoners van vijf huizen en een echtpaar uit een ander huis. De buurt wees het echtpaar aan als de daders van de ellende. Er was veel gebeurd: scheldpartijen, planten die uit de grond getrokken waren, rotzooi die in tuinen werd gegooid. Een aantal buren voelde zich onveilig en steeds meer mensen raakten betrokken. De Eigen Kracht-coördinator belde overal aan. Ook bij mensen die er minder mee te maken hadden. Eén buurman zei: “Ik heb er zelf geen last van, ik sta er buiten, maar voel me wel betrokken, omdat het over de leefbaarheid van mijn straat gaat. Hoe zou het zijn als ik ook kom?” Zo waren er meer buren die wilden meedenken, ook al voelden ze zelf geen directe last.

Waar een wil is
Op de bijeenkomst, waar ook de wijkagent en een ambtenaar van de gemeente waren, maakten deze mensen het verschil. “Waar een wil is, is een weg,” zei een buurvrouw bij de start. De wil om met elkaar een betere sfeer te maken, was er. De gemeenteambtenaar: “De situatie was behoorlijk verhard. In de conferentie werden betekenisvolle stappen gezet. Daarmee is het nog niet klaar, maar er is een mooie opening gemaakt om de verhoudingen te normaliseren.” Het stel dat werd gezien als veroorzakers, werd gesteund door hun overburen en aangemoedigd iets van hun situatie te delen. Dit leidde direct tot meer begrip en maakte dat de bewoners met elkaar een plan konden maken. Een plan voor de hele straat!

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.