"We kennen jullie niet, we zien jullie nooit, jullie komen alleen als het uit de hand loopt."

Gehoord worden

“Uiteindelijk gaat het niet over gelijk krijgen of eigen belang, maar over gehoord worden en een eerlijke behandeling,” concludeert een wijkteamlid uit het zuiden van het land. Hij vroeg een tijdje geleden een Eigen Kracht-conferentie aan voor de bewoners van twee flats in zijn stad. Er was daar veel onrust en in zijn team ontdekten ze dat ze allemaal afzonderlijk van elkaar cliënten in de flats hadden. Bewoners met problemen in eigen gezin, maar ook gezamenlijke problemen. De voornaamste waren verslaving, huiselijk geweld, ruzies en schulden.

Wantrouwen
“Het lukte niet goed om de verbinding te leggen,” vertelt de wijkteammedewerker. “Ieder van ons keek vooral naar zijn eigen cliënten. We hebben geprobeerd om bewoners bij elkaar te brengen, maar dat lukte niet. De bewoners waren wantrouwend naar de gemeente, naar de woningbouwvereniging en naar de wijkagent. Ze zeiden: ‘We kennen jullie niet, we zien jullie nooit, jullie komen alleen als het uit de hand loopt.’ Als wijkteam waren we ook een partij in de kwesties. De onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator hielp enorm, doordat deze geen enkel belang had. Hij had tijd, ging alle huizen langs en praatte met mij en mijn collega’s en andere professionals.”

Waarmaken
De coördinator vult aan: “Bewoners vonden het fijn dat ik langskwam en naar hun ervaringen luisterde. Ze waren bereid naar een bijeenkomst te komen om mee te denken, mits de gemeente ook zou komen om te luisteren. De gemeente wilde dat en wilde daarnaast toelichten wat ze verwachten van de inwoners.” Zo kwamen op de bijeenkomst mensen uit de twee flats samen met mensen van gemeente, woningbouwvereniging, wijkteam en de wijkagent. Ieder deed zijn verhaal en daarna wisselden ze uit wat nodig was. De wijkteammedewerker: “Er kwam verbinding tot stand en daardoor is het vertrouwen gegroeid. Doordat we elkaar beter kennen, kunnen we ook samen verder werken aan de bedachte oplossingen. We moeten het nu wel waarmaken, maar er ligt een mooie basis.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.