"Bewoners klaagden vooral afzonderlijk over de overlast, maar daar bleef het vervolgens bij.”

Gelijkwaardig gesprek

In een wijk was het al lang onrustig. Er was veel angst bij een aantal bewoners, vanwege overlast door andere bewoners. “Het sociale wijkteam had contact met verschillende bewoners in de wijk. Zij wilden vooral dat er rust zou komen,” vertelt een collega die coach is van het sociale wijkteam. “Een teamlid wilde graag met meer bewoners in gesprek, op een gelijkwaardige manier. Ze vroeg mij om haar hierbij te coachen. Bewoners klaagden namelijk vooral afzonderlijk over de overlast, maar daar bleef het bij.”

Serieus nemen

“Een gesprek organiseren met alle betrokkenen, dat wilden de bewoners die het wijkteamlid als eerste benaderde absoluut niet. De medewerkster van het wijkteam wilde deze mensen serieus nemen. Als eerste stap organiseerde ze een gesprek in klein verband. Met bewoners die aangaven dat ze angstig waren en met betrokken beroepskrachten. De wijkteammedewerker wilde dit gesprek zelf begeleiden. Ter voorbereiding sprak ze de genodigden eerst apart. Ze vroeg of mensen wilden komen naar het gesprek, wie zij er verder bij wilden hebben en wat ze nodig hadden om het gesprek te voeren.”

Vragen
De coach: “Bij het groepsgesprek waren enkele bewoners, medewerkers van het sociale wijkteam, medewerkers van de woningbouwvereniging, de wijkagent, een beleidsmedewerker van de gemeente en een buurtbemiddelaar aanwezig. ‘Wat is er volgens jou aan de hand?’, was de eerste vraag waarmee ieder zijn of haar verhaal kon doen. De tweede vraag ging over wat er nodig was om nu haalbare afspraken te maken.”

Over en weer

Een buurtbewoonster vertelde hoe blij ze was was dat er naar hen werd geluisterd en dat ze in het bijzijn van de wijkagent, gemeente en woningbouwvereniging kon zeggen wat voor haar belangrijk was. De wijkagent kon uitleg geven over wat de politie nodig heeft om iets te doen bij een klacht. De bewoners hadden ook kritiek op de manier waarop de gemeente soms met bewoners communiceert. Zo werden over en weer vragen gesteld, irritaties geuit en werden er afspraken gemaakt. “Inmiddels zijn alle afspraken nagekomen,” vertelt de coach. “Een volgende stap is het uitnodigen van een grotere kring om een plan te maken met alle betrokkenen. Nu deze bewoners zich gehoord voelen, is een stap mogelijk naar een plan over hoe men in de wijk met elkaar wil samenleven.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.