"De tijd was rijp om te stoppen met de ondertoezichtstelling en de jeugdbescherming. Maar alleen als er een plan ligt, met daarin duidelijk wat het netwerk zou kunnen betekenen."

Haastige spoed is soms wel degelijk goed

Ons jaarrapport 2017 verscheen deze week. Daarin staat informatie over alle Eigen Kracht-conferenties van vorig jaar en de resultaten over tevredenheid en follow-up. De getalsmatig belangrijkste redenen voor een Eigen Kracht-conferentie waren echtscheiding, pedagogische onmacht en overbelasting van ouders. De onderwerpen uit de plannen hebben met name betrekking op opvoeding, gewenste woonplek, relatie tussen kind en ouders en een omgangsregeling.

Vier dagen
Van alle aanvragen lukte het de betrokken kringen in 84% om een plan te maken. Gemiddeld kwamen er 11,2 personen naar de Eigen Kracht-conferentie. De tevredenheid is groot: kinderen geven gemiddeld een 8,2 aan de conferentie en een 8,7 aan het plan. Volwassen hoofdpersonen een 8,1 en een 8,3. Andere volwassen deelnemers een 7,9 en een 8,1. De beroepskrachten geven een 7,9 en een 7,7. De voorbereiding kostte in de helft van de gevallen minder dan twee maanden. In 2017 werd de snelste conferentie voorbereid in slechts vier dagen. Dat verhaal is het delen waard.

Borging
De jeugdbeschermer belde ons omdat een plan nodig was voor de borging van de zorg voor vier kinderen tussen de 7 en 17 jaar. “Er zou een zitting komen over wel of niet verlengen van de ondertoezichtstelling. De jeugdbeschermer vond de tijd rijp om te stoppen met de ondertoezichtstelling en de zorg vanuit jeugdbescherming. Maar dat kon alleen als er een plan lag, waarin duidelijk werd wat het netwerk zou kunnen betekenen,” herinnert een collega zich. “Ze stelde voorwaarden aan het plan en de Eigen Kracht-coördinator bereidde de conferentie voor.”

Met gerust hart
In verband met de zitting was er weinig tijd. Dat maakte dat familie en vrienden hun agenda direct vrijmaakten. Na vier dagen kwamen veertien mensen bij elkaar. De jeugdbeschermer was er het eerste en laatste deel bij. In het plan stonden afspraken over een omgangsregeling, opvang in vakanties en weekenden, opknappen van het huis, brengen en halen naar sporten, hulp aan de moeder en contact met school. Er kwam een groepsapp en twee planbewakers om iedereen bij elkaar te roepen als iets niet lukt. Het plan voldeed aan de voorwaarden en de jeugdbeschermer accepteerde het als veilig. De ondertoezichtstelling is gestopt. “Dit is hoe we het willen,” zei de gezinsvoogd na afloop. “Met het vangnet van familie en vrienden kunnen wij met een gerust hart afsluiten.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.