“Kan het echt altijd?”

4 november 2010

Vanmiddag werd de vraag weer gesteld: “Kan het echt altijd?” Het is de vraag die bij vrijwel alle presentaties over Eigen Kracht-conferenties aan de orde komt. “Zijn er geen contra-indicaties? Zijn alle problemen geschikt voor een Eigen Kracht-conferentie?” Met de vele ervaring die er is, weten we dat mensen heel goed in staat zijn samen een plan te maken als dat nodig is. Ook kunnen zij prima zelf besluiten of zij dat plan willen maken tijdens een Eigen Kracht-conferentie, of niet. Dat betekent niet dat die groep mensen alles zelf moet gaan dóen.

Waar het om gaat is dat zij, op basis van de informatie van professionals, zélf kunnen en mogen besluiten wat nodig en/of wenselijk is. Wat zij daarvan nodig hebben van professionals en wat zij zelf willen en kunnen bieden. Zo houden zij dus zelf de regie over hun leven. Als er mensen zijn die mee willen denken en samen met elkaar willen overleggen, maakt het dus niet uit waar de Eigen Kracht-conferentie over gaat. Wanneer professionals zich realiseren dat het er niet om gaat dat het netwerk hulp gaat verlenen, maar dat het netwerk wordt gevraagd om mee te denken over oplossingen, zien zij ineens veel mogelijkheden voor cliënten. Na de vraag “Kan het echt altijd” volgt dan de vraag: “Kan het snel?” En ja, het kan snel. Opnieuw zijn het de hoofdpersoon met familie en bekenden de bepalen hoe snel. Als het moet is een Eigen Kracht-conferentie in een week georganiseerd.

Ook vanmiddag ging het op deze manier. Voor de vraagsteller werd er veel duidelijk en aan het eind van de presentatie zei hij: “Ik geloof dat ik zo al vijf cliënten weet die meteen aan de slag kunnen.”