"Als de politie aanbelt of als wij aanbellen, wordt vaak niet opengedaan.” 

Kennis delen in Detroit over herstel

Afgelopen week was ik als spreker in Detroit (VS) op een congres van het International Institute for Restorative Practices (IIRP) en Black Family Development: Building thriving communities. Met 450 deelnemers uit 36 staten van de VS en twaalf landen daarbuiten, ontstond een waardevolle uitwisseling van ervaringen en kennis. Ik was deelnemer in het openingspanel, waar we het belang benadrukten van verbinding houden met familie, vrienden en bekenden, ook in moeilijke situaties. En het belang van regie laten bij mensen zelf en geen besluiten nemen voor anderen. Er wordt vaak gesproken over ‘het betrekken van familie’, maar ik stelde dat familie betrokken ís, maar professionals hen de kans moeten geven om mee te denken en besluiten.

Politie
Ik gaf daarnaast twee workshops over ons werk in Nederland en heb veel geleerd in workshops van anderen. Steeds bleek hoe belangrijk, maar ook hoe moeilijk het is om te werken vanuit vertrouwen. De workshops gingen over diverse onderwerpen en er werden krachtige verhalen gedeeld. Een sociaal werker uit Detroit vertelde: “Ik was gebeld door de politie over een jongen die gepakt was bij een diefstal en rondhing bij een groep die van verschillende delicten verdacht werd. Hij ging nu niet meer naar school en ze konden geen contact krijgen met zijn ouders. Als de politie aanbelt of als wij aanbellen, wordt vaak niet opengedaan.”

Uitgaan van het goede 
“Wel hebben we een groep vrijwilligers uit de buurt die in gesprek gaan met mensen die voor jongeren belangrijk zijn. Zij zijn gaan vragen wie wilden deelnemen in een cirkel voor deze jongen. Ze zoeken mensen die positief kunnen bijdragen. Deze jongen bleek twee neven te hebben die de zorgen over hem deelden. Zij probeerden hem uit de criminaliteit te houden, maar dat konden ze niet alleen. De vrijwilligers bereidden een kring voor met familie en buurtgenoten en zochten samen met de jongen een andere school. In de cirkel maakten ze een plan.” Op de vraag wat het verschil had gemaakt, antwoordde de sociaal werker: “Doordat de vrijwilligers geen oordeel hadden en uitgingen van het goede, durfden de jongen en zijn ouders zich te openen en over hun schaamte heen te stappen. Daardoor kwam er ruimte om te bedenken hoe het anders kon. Ze zijn er nog niet, maar gaan wel de goede kant op.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.