Kijkend naar wat ouders, gezinnen en families nodig hadden…

3 mei 2012 (Eerder verschenen onder ‘Het eren van Maori’s’)

Een belangrijke traditie bij de Maori in Nieuw-Zeeland is het eren van de voorouders en de geschiedenis. Zonder de mensen die voor ons hier waren, waren wij niet daar waar we nu zijn. De Eigen Kracht-conferentie bestaat dankzij de samenwerking tussen Maori’s en de Nieuw-Zeelandse overheid en jeugdzorg. Kijkend naar wat er nodig was vanuit de staat wanneer het ging om veiligheid van kinderen, maar vooral naar wat ouders, gezinnen en families nodig hadden om kinderen veilig te laten opgroeien, ontstond eind jaren ’80 de Family Group Conference.

Nieuw-Zeeland is daarmee wereldwijd een belangrijk voorbeeld geworden voor vernieuwing van de jeugdzorg en omkering van een aanbodgerichte manier van werken naar een vraaggestuurde manier. Zelf een plan maken, op je eigen manier, met je eigen mensen, in je eigen tijd. Dat plan is en blijft van jou en geeft precies aan wat je nodig hebt van mensen om je heen en eventueel ook van hulpverleners. Daarmee komt de regie over je eigen leven en over de hulp die je nodig hebt helemaal bij jezelf en je eigen mensen te liggen.

In Nederland heet de Familiy Group Conference een Eigen Kracht-conferentie. Deze naam geeft nog meer aan waar het om gaat: krachten die bij jou horen. Niet alleen innerlijke kracht, maar ook de kracht van de mensen om je heen. Waar zelfredzaamheid niet (meer) mogelijk is, biedt samenredzaamheid op deze manier vaak wel heel veel mogelijkheden.

Hoe een Eigen Kracht-conferentie eruit ziet, hangt helemaal af van de hoofdpersoon. Vraag, locatie, tijdstip, taal, grootte van de groep; dit bepaal je allemaal zelf met je eigen mensen.