“Zien jullie wat ik bedoel, dat ze ook plezier hebben samen?”

Kringen en scholen: een goede combinatie

Met zes organisaties uit vijf landen werken we in een Europees project rondom herstelgericht werken op scholen. Ieder land kent al voorbeelden hoe je anders met elkaar om kunt gaan op school. In dit project komt dat samen. Een van de voorbeelden deel ik hier graag. Ouders dienden een klacht in over pesten bij de basisschool van hun tienjarige dochter. Ze wilden dat een klasgenootje geschorst zou worden voor pesten en het slaan van hun dochter. Er waren eerder gesprekken geweest met de directeur, de leerkracht en andere betrokkenen. Volgens de ouders veranderde er echter niets aan het pestgedrag. Een hardhandige duw met letsel als gevolg was voor hen de druppel.

Ieders verhaal
De school gaf aan het meisje niet te schorsen, maar de klacht wel serieus te nemen. De leerkracht zag dat het heel vaak goed ging tussen beide meisjes. Ze zag ook dat het vaak fout ging, maar vond dat niet altijd de schuld van het ene meisje. De ouders wilden dit echter niet horen. De school stelde een kring voor met alle betrokkenen. Zo konden ze samen een plan maken over hoe verder te gaan. In het belang van hun dochters kwamen beide ouderparen, met de meisjes. Verder de leerkracht, twee vriendinnetjes, een oma, de conciërge, de directeur en de gymdocente. Eén voor één vertelde ieder wat er gebeurd was, wat ze erbij hadden gedacht en wie erdoor waren geraakt. Het was emotioneel, maar er werden ook positieve dingen gedeeld.

Ook plezier samen
Na enige tijd raakten de meisjes verveeld, keken naar elkaar en maakten zachtjes grapjes. Een juf wees hierop: “Zien jullie wat ik bedoel, dat ze ook plezier hebben samen?” Toen vroeg de gymdocente aan de vier meisjes wat er volgens hen zou moeten gebeuren. Zij vertelden dat het soms misging in de klas, maar niet alleen met hen. Ze bedachten wat ze konden doen op momenten dat het misging, bijvoorbeeld ‘eerst tot tien tellen’. Ook wilden ze graag met de hele klas praten over de sfeer, liefst met de gymjuf erbij. Daarop beseften de ouders: “We realiseren ons dat we te eenzijdig keken en dat hielp niet.” De leerkracht beaamde: “Ik heb steeds de regels door de klas bedacht, maar zie nu dat we dat beter met elkaar kunnen doen.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.