"Ook in andere landen heeft het hulpverleningssysteem moeite met deze besluitvorming: er wordt niet geluisterd naar mensen die de kinderen goed kennen, ze worden niet vertrouwd.”

Mensen die het kind al jaren kennen

Onlangs schreef huisarts Joost Zaat (Volkskrant, 14 mei 2018) een column over de uithuisplaatsing van Anna, dochter van Maria. Zaat concludeert dat niet ieder kind beter wordt van de kinderbescherming. Hij kent Maria en ook haar moeder al achttien jaar en had medische verklaringen voor de zorgen van hulpverleners, maar dit werd door de Raad terzijde geschoven. Bij de Eigen Kracht Centrale komen we vaak tegen dat onvoldoende wordt geluisterd naar mensen die kinderen al vanaf de geboorte kennen. Huisarts Zaat noemt ook de recente stijging van het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Veel van deze besluiten worden genomen zonder dat familie, vrienden en andere betrokkenen kunnen meedenken. Terwijl het anders kan en de wet hier alle ruimte voor geeft!

Bekend verhaal
Toen de column verscheen, was een collega bij een internationale conferentie over Family Group Conferences (internationale term voor Eigen Kracht-conferentie) in Tsjechië. Hij vertelde: “Er zijn hier presentaties uit veel landen. Allemaal het verhaal dat we goed kennen: familie en vrienden denken mee, maken veilige plannen, brengen hulpbronnen mee en nemen regie terug over hun leven. Ook is te zien dat in andere landen het hulpverleningssysteem eveneens moeite heeft met deze manier van besluitvorming: er wordt niet geluisterd naar mensen die de kinderen goed kennen, ze worden niet vertrouwd.”

De beste oplossing
De organisatoren hadden een ‘Tsjechische Maria’ gevraagd de zaal toe te spreken. “Haar zoons waren uithuisgeplaatst. Er waren terechte zorgen, maar zij stelde dat de uithuisplaatsing niet de beste oplossing was. Ze vertelde over al de bijeenkomsten waar hulpverleners steeds eisen stelden, die vervolgens nooit genoeg bleken om de kinderen thuis te krijgen. Op enig moment zei ze: ‘Vertel me wat ik moet doen, dan doe ik het, hoe gek ook’.”

Weten wat nodig is
Door een project bij de hulporganisatie kreeg ze de kans een Family Group Conference te doen. Voor het eerst mochten mensen meedenken. Samen met haar familie en buren wist ze wat er moest gebeuren en deze mensen konden veiligheid bieden. Er kwam een sterk en veilig plan en de jongens… konden terug naar huis! De collega vertelt: “Het is verheugend dat in Tsjechië de afgelopen jaren honderden conferenties gefaciliteerd zijn en de twee jongens mede daardoor met een goed plan van familie en vrienden weer bij moeder wonen en niet meer in een tehuis.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.