"Om het vol te houden en om een veilige plek te kunnen bieden aan kinderen, moet er een waterdicht plan liggen."

Moties rondom het familiegroepsplan

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over problemen bij uithuisgeplaatste kinderen was ook aandacht voor het belang van netwerken van kinderen. Als er zorgen zijn over kinderen en er wordt gedacht aan uithuisplaatsing, dan zou gevraagd moeten worden wie het belangrijk vinden dat het goed gaat met de kinderen en deze mensen zouden moeten meedenken over een plan. Maar ook bij kinderen die al uithuisgeplaatst zijn, is het belangrijk om te kijken wie er bij hen horen. Er zijn twee moties aangenomen met algemene stemmen om de Eigen Kracht Centrale te betrekken bij de ondersteuning van ouders van uithuisgeplaatste kinderen om een plan te maken.

Waterdicht plan 
Een collega vertelt over een recente situatie: “We werden gebeld door een jeugdbeschermer. Haar zorgen over een zwangere vrouw waren zo groot dat ze van plan was om de baby na geboorte direct uit huis te plaatsen. Het bleek dat de vrouw nog twee kinderen had, die bij pleeggezinnen woonden. Er was sprake van een alcoholverslaving bij beide ouders, wat had geleid tot veel spanning en financiële problemen. Inmiddels waren de ouders uit elkaar en de moeder gaf aan dat ze niet meer dronk. De jeugdbeschermer zei: ‘Ik geloof dat wel, maar om het vol te houden en om een veilige plek te kunnen bieden aan kinderen, moet er een waterdicht plan liggen.’ Wat ze hieronder verstond, beschreef ze in haar voorwaarden voor het plan en ze legde dit heel goed uit aan alle betrokkenen.”

Toetsen
“Binnen twee weken kwam een kring bij elkaar. De vader was opgenomen en was er niet bij. Zijn hele familie was er en ook de familie van de moeder en twee buurvrouwen. Deze grote kring maakte een zeer gedetailleerd plan, met een rooster voor zeven dagen, dagelijks van 7.00 tot 21.00 uur: wie helpt met opstaan, ontbijt, verschonen, fruithapje, lunch, buiten spelen, afspraken maken, eten koken, naar bed brengen. Maar ook steun aan de moeder bij de opvoeding en bij haar eigen problemen. En steun om het contact met de vader te herstellen. De moeder wilde ook graag hulp van een professional die haar eerder had begeleid bij de opvoeding. De jeugdbeschermer vond dat goed, onder de voorwaarde dat zij kon controleren. Er werden evaluatiemomenten afgesproken, zodat de jeugdbescherming kan toetsen of het echt goed blijft gaan. De jeugdbeschermer keurde het plan goed, de baby mocht blijven en de andere kinderen konden een week later terug naar hun moeder en de familie.”

Lees hier de moties:

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.