Mythes over Eigen Kracht

27 februari 2012

Deze blog is geschreven door Fiet van Beek, oud-bestuurder van de Eigen Kracht Centrale.

Gisteravond overkwam het me weer. Ik zit op een verjaardag, maak een praatje met de broer van de jarige en daar komt de onvermijdelijke vraag: wat doe je voor werk? “Ik werk bij de Eigen Kracht Centrale”, en dan de bijna standaardreactie: “Eigen Kracht Centrale? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?” Vervolgens ontstaat, zoals zo vaak, een gesprek waarbij de gesprekspartner dat reuze interessant vindt en met minimaal een bezwaar aankomt die ik inmiddels mythes ben gaan noemen.

Deze broer bleek in de zorg te werken. Hij kan zich moeilijk voorstellen dat het mogelijk is om de regie in de eigen kring te leggen, bij hun type cliënten. Bovendien, ze hebben geen sociaal netwerk. Zo ontstaat een gesprek, meestal een levendig gesprek over ervaringen en visie.

Mythes als dat ‘een Eigen Kracht-conferentie niet kan bij ernstige problemen of onverantwoord is als er ruzie in de familie is’ of dat ‘professionals op deze manier buiten spel gezet worden’, kom ik niet alleen op verjaardagen tegen. Ook in veel werkgesprekken, bij presentaties etc. Ik ben niet de enige, mijn collega’s kunnen er over meepraten.

Er valt veel tegenin te brengen. Jaren ervaring in Nederland en daarbuiten en daarnaast kennis uit stapels onderzoek laten zien dat er heel veel kan in de eigen kring. Dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor elkaar als ze de regie krijgen, dat er vrijwel altijd wel mensen te vinden zijn die mee willen denken en helpen, dat professionals een cruciale rol vervullen et cetera.

Tijdens een bezoek onlangs van Mike Doolan (een van de grondleggers in Nieuw-Zeeland van wat wij hier Eigen Kracht-conferenties noemen), kwamen we tot de ontdekking dat deze mythes zelfs internationaal zijn. En hardnekkig. We gingen tellen en kwamen tot tien. Zij hebben geleid tot een document over de tien mythes en wat we daarover weten uit onderzoek. Voor gebruik tijdens werk, en verjaardagen.

Overigens, een kennis van me werkt bij de NS. Hij durft dat in contact met vreemden nauwelijks meer te noemen omdat hij steevast overladen wordt met klachten. Zo vergaat het mij gelukkig niet. Mythes kan je proberen om zeep te helpen, met ontsporingen is dat een stuk lastiger.

Fiet van Beek,
Bestuurder Eigen Kracht Centrale