“Toen bedreigde de vader een gezinsvoogd en kwamen er twee nieuwe gezinsvoogden. Zij zijn meteen betrokken in de voorbereiding."

Netwerkkracht na keukentafelgesprek of EK-c

Onder de titel ‘De Netwerkkracht van de Rotterdammer in het sociale domein, een onderzoek naar activering van netwerken via Wijkteams en Eigen Kracht-conferenties’ verscheen deze week een rapport van Erasmus School of Law. De universiteit deed meerjarig onderzoek samen met TU Delft en MOOZ Onderzoek. Er is gekeken of gezinnen met een keukentafelgesprek door wijkteams of met een Eigen Kracht-conferentie actief met hun eigen netwerk hun problemen oplossen. Een conclusie uit het onderzoek is dat medewerkers van wijkteams (WT-groep) slechts in 18% van alle situaties familie, vrienden of bekenden vragen mee te denken over een plan. Bij complexe problemen doen ze dit niet en vragen ze uitsluitend professionals. Bij de Eigen Kracht-conferenties (EKC-groep) ging het juist om complexe problemen en bleek het netwerk in staat duurzame plannen te maken.

Problemen
De effecten van 55 Eigen Kracht-conferenties en 60 keukentafelgesprekken zijn twee jaar lang gevolgd. De gezinnen uit de EKC-groep hadden bij aanvang gemiddeld meer problemen dan de gezinnen uit de WT-groep, namelijk 6 tegenover 4,7. Dit was ook zo in een Rotterdams gezin waar het bij een complexe scheiding niet lukte een gezamenlijk plan te maken voor vier kinderen. De kinderen waren onder toezicht gesteld, woonden in pleeggezinnen en hadden verschillende gezinsvoogden. Er was aangifte gedaan van huiselijk geweld en er waren schulden. Onze regiomanager vertelt: “We zijn gestart met de kring om deze mensen groter te maken en te zoeken naar bruggenbouwers.”

Straatverbod
“Toen bedreigde de vader een gezinsvoogd en kwamen er twee nieuwe gezinsvoogden. Zij zijn meteen betrokken in de voorbereiding. Er kwamen twaalf mensen naar de planbijeenkomst: uit het netwerk van de moeder en van de vader en mensen die zowel bij vader als moeder horen. Het lukte niet om de vader zelf erbij te krijgen. Hij wilde niet en de deelnemers wilden dit ook niet. De Eigen Kracht-coördinator heeft hem vooraf gesproken, samen met zijn broer, die zijn punten inbracht. Er werd een veilig plan gemaakt, dat is goedgekeurd door de gezinsvoogden. Met praktische oplossingen waardoor de kinderen terugkonden naar hun moeder, met steun van de familiegroep. De vader had een straatverbod gekregen. Er is besproken hoe hiermee om te gaan en gekeken wie hem kon steunen. Zo werd het een plan voor allemaal.” Dit voorbeeld onderstreept de conclusie dat ook bij zeer complexe problemen het bredere netwerk een veilig plan kan maken.

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.