“Het plan geeft de kinderen de verzekering dat ze contact kunnen houden met de brede familie."

Onderzoek met positieve resultaten

In het Verenigd Koninkrijk is een groot rct-onderzoek (randomised controlled trial) gehouden naar Family Group Conferences (in Nederland Eigen Kracht-conferenties), de resultaten zijn positief. Eigen Kracht-conferenties worden daar aangevraagd in situaties van dreigende dwang. Lokale autoriteiten die erover denken een procedure te starten om kinderen onder toezicht te stellen, raken zo betrokken bij de zorg voor de kinderen, met mogelijk uithuisplaatsing tot gevolg. De onderzoekers benoemen dat het vaak gaat over misbruik of verwaarlozing. In het onderzoek zijn 1.511 families gevolgd, tot 21 maanden na de start, waarvan de helft een Eigen Kracht-conferentie kreeg aangeboden en de andere helft niet. Rct-onderzoek betekent dat de toewijzing tot een groep willekeurig gebeurt.

Minder zorg 
Het onderzoek concludeert dat twaalf maanden na de start het aantal kinderen dat in opvang terecht is gekomen bijna 9% lager is bij de groep met een Eigen Kracht-conferentie dan bij de groep zonder (36 % vs 45%). Daarnaast hadden de kinderen met een Eigen Kracht-conferentie 12,5% minder zorg nodig (59,2% vs 71,7%). Ook duurde de eventuele zorg korter (87 vs 115 dagen). Een conclusie is dan ook dat dit, naast minder verdriet voor kinderen en families, ook geld bespaart.

Contact houden 
In het onderzoek worden voorbeelden beschreven. Zoals van een gezin met twee kinderen, van 11 en 12 jaar, die onder toezicht staan van een jeugdbeschermer. Er werd een bijeenkomst voorbereid door een coördinator, die alle betrokkenen uitgebreid informeerde over het doel. Op de bijeenkomst kwamen negen mensen. De kinderen waren er ook bij. De kring maakte in besloten tijd een plan dat daarna werd goedgekeurd door de jeugdbeschermer. Er werd afgesproken dat de kinderen bij een tante en oom zouden gaan wonen. In het plan werd ook opgenomen dat de ouders een belangrijke rol bleven spelen en er werden afspraken gemaakt over bezoekregelingen. De maatschappelijk werker zei: “Het plan geeft de kinderen de verzekering dat ze contact kunnen houden met de brede familie en dat was heel belangrijk voor ze.” Een maand na de bijeenkomst vertelt de jeugdbeschermer: “Het gaat goed met de kinderen, ze hebben onder begeleiding contact met hun moeder en kunnen hun vader bezoeken. Ik kan afsluiten en de jeugdbescherming kan hier stoppen.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.