"In het verleden kregen we vaak zomaar een nieuwe hulpverlener. Dat voelde alsof er niet naar ons geluisterd werd en het er niet toe deed wat wij vonden."

Overdracht naar een nieuwe jeugdbeschermer

Het gebeurt regelmatig dat beroepskrachten die betrokken zijn bij een Eigen Kracht-conferentie van baan veranderen. Een jeugdbeschermer had een Eigen Kracht-conferentie aangevraagd voor een gezin bestaande uit een vader, een moeder en twee kinderen. Er waren zorgen over de kinderen omdat de moeder depressief was en er thuis veel spanningen waren. De Eigen Kracht-coördinator was gestart met de voorbereidingen en er bleken familieleden en vrienden die wilden meedenken over een plan. “De jeugdbeschermer had voorwaarden gesteld aan het plan en die ook besproken met de beide ouders tijdens de voorbereiding,” vertelt mijn collega. “En toen vertelde ze dat ze een andere baan had gevonden en haar werk zou overdragen.”

Dubbel
“Dat gebeurt natuurlijk vaker en soms is dat voor een gezin moeilijk,” vervolgt mijn collega. “Deze jeugdbeschermer droeg alles zo goed over, dat het helemaal geen probleem was. Ik merkte daardoor hoe belangrijk dit is. Ze heeft alles doorgesproken met zowel het gezin als haar opvolger. Ze nam hier de tijd voor en luisterde naar wat iedereen nodig had.” De moeder: “Gelukkig hoefden we ons verhaal niet helemaal opnieuw te vertellen en alles dubbel te doen. Dat is ons al zo vaak overkomen bij wisselingen. Nu liep alles soepel door. Wij konden doorgaan met de voorbereidingen. Dat vroeg echt onze aandacht, want het was niet makkelijk mensen te vragen voor de bijeenkomst.”

Serieus
“In het verleden kregen we vaak zomaar een nieuwe hulpverlener,” aldus de moeder. “Dat voelde alsof er niet naar ons geluisterd werd en het er niet toe deed wat wij vonden. Nu werden we heel serieus genomen. We voelden daardoor vertrouwen en dat hielp om meer te durven.” Er kwamen twaalf mensen naar de bijeenkomst. In het eerste deel vertelde de nieuwe jeugdbeschermer aan welke voorwaarden voor de veiligheid van de kinderen het plan moest voldoen. De moeder: “Ze vertelde het heel duidelijk en natuurlijk. Ze gaf ons ook steun en wist precies waar het over ging. Dat was voor alle aanwezigen belangrijk. Ik sta op een wachtlijst voor professionele hulp voor mezelf, maar ik krijg vanaf nu hulp van mijn zus, zwager en twee goede vriendinnen. Twee buurmannen gaan sporten met mijn man en de buurvrouwen gaan oppassen en komen koffiedrinken. De kinderen gaan logeren bij mijn schoonouders, zodat wij ook tijd voor onszelf krijgen. Ik voel echt steun en zie een lichtpuntje.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.