"Ik ontdekte dat ik het echtpaar was gaan zien als eenzame mensen."

Overtuigingen en aannames

In onze trainingen oefenen deelnemers veel met doorvragen, aan de hand van situaties uit hun eigen praktijk. Naast het verder ontwikkelen van vaardigheden, staan ze stil bij wat het voor hen betekent om gesprekken te voeren over het netwerk. Deze week ging het over overtuigingen of aannames die iedereen heeft en die helpend kunnen zijn, maar die belemmerend zijn voor het doorvragen. Iemand zei: “Mijn overtuiging is dat als het netwerk betrokken is en blijft, de oplossingen meer duurzaam zijn en daardoor kan ik goed doorvragen. Als er meer verbinding met familie en vrienden is, dan hebben ze meer kans dat het goed blijft gaan.” Een ander zei: “Ik heb het gevoel dat ik mensen lastigval als ik doorvraag, ze willen gewoon hulp. Dus mijn overtuiging is dat ik mijn werk goed doe als ik gewoon de hulp bied die nodig is.”

Regelen
Een andere deelnemer vertelde: “Ik ben anders gaan denken over wat hulp bieden inhoudt. Ik was betrokken als casemanager bij een ouder echtpaar. Ze hadden geen kinderen, alleen twee zussen die slecht ter been waren. De vrouw deed zelf heel veel en een van de zussen kwam soms en deed wat ze kon. Ik wilde het hen niet moeilijker maken, dus regelde zoveel mogelijk. En dat was echt veel. Ik schakelde ook allerlei hulpverleners in. Toen ik een paar weken ziek was, ging een collega naar hen toe.

Bezoek
Bij mijn terugkeer vertelde ze dat ze mooie gesprekken hadden gehad over de fietsclub waar het echtpaar vroeger lid van was. De zoon van de zus had contact gezocht met de fietsclub en zo vier oud-leden gevonden waarmee ze vroeger veel samendeden. Die waren op bezoek geweest. Twee van hen bleken vlakbij te wonen. De neef had de andere twee opgehaald. Ze hadden allerlei afspraken gemaakt en de neef had hulp aangeboden. Ze waren zo blij met het contact. En het was fijn dat anderen ook dingen voor hen gingen doen. Ik ontdekte dat ik het echtpaar was gaan zien als eenzame mensen, mijn collega had dat beeld niet en vroeg geïnteresseerd door naar wie kon meedenken. Ik heb daarvan geleerd dat ik voortaan gewoon vragen kan stellen en dat ik daarmee niet minder, maar juist fijnere hulp bied.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.