“De pleegouders willen dat de jongen bij hen blijft wonen. Ze zochten steun, maar wilden niet dat hij zou worden weggehaald."

Pas op de plaats

“Bij een crisis is het belangrijk om te handelen,” vertelt een maatschappelijk werker. “Zeker als het gaat over de veiligheid van kinderen. Maar ik leer ook om rust te houden.” Ze is betrokken bij een jongen (15) die al vijf jaar bij zijn oom en tante woont. De laatste tijd gaat het niet goed in dit netwerkpleeggezin. De jongen pubert flink en heeft veel ruzie met zijn oom en tante en met zijn pleegbroers en -zussen. Hij spijbelt van school en loopt af en toe weg. Na een bezoek besluit de jeugdbeschermer dat het niet meer gaat en hij regelt per direct een crisisplek voor de jongen.

Tijd gebruiken
De oom en tante bellen ons en vertellen dat het gebeurd is zonder overleg met de jongen of met hen. “De pleegouders willen dat de jongen bij hen blijft wonen,” vertelt de Eigen Kracht-coördinator die net het eerste gesprek heeft gehad. “Ze zochten steun, maar wilden niet dat hij zou worden weggehaald. Nu willen ze deze tijd gebruiken om een plan te maken en te bouwen aan een kring die de jongen en henzelf kan steunen. Ze willen voorkomen dat de jongen gedwongen wordt opgenomen. Daar is rust voor nodig.” De pleegouders hebben dit aangegeven bij de jeugdbeschermer en die is akkoord met een pas op de plaats, omdat dit voor hen belangrijk is.

Andere krachten
De maatschappelijk werker: “Ik vertrouw er op dat als ik even niets doe, er andere krachten zijn die wél iets gaan doen. Dat hebben we besproken, ook met de jeugdbeschermer. Uiteindelijk willen we allemaal doen wat in het belang is van het kind. De jongen wil graag bij zijn oom en tante blijven wonen, maar dat kan niet zomaar.” Een week nadat de Eigen Kracht-coördinator de eerste contacten heeft gelegd, zijn een andere oom en tante langsgekomen in het pleeggezin. Zij zoeken nu ook contact met de jongen. De coördinator: “Het is mooi dat er door de rust een proces op gang komt. De kring komt in actie. De jeugdbeschermer en maatschappelijk werker zijn betrokken, maar durven het proces te vertrouwen. Ik kan ondersteunen bij het groter maken van de kring. De familie zoekt met elkaar naar mogelijkheden en ik heb tijd, geduld en vertrouwen.”

Meer lezen? Op de website van het landelijk programma ‘Zorg voor de Jeugd’ staat sinds deze week een beschrijving van een Eigen Kracht-conferentie als praktijkvoorbeeld.

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.