“Er was veel betrokkenheid bij het gezin en bezorgdheid om de vrouw. Maar er kwamen ook veel verwijten van verschillende kanten."

Plan bij coma

“Het was voor iedereen zo’n moeilijke situatie en niemand wist hoe ermee om te gaan.” Een collega heeft het over een vrouw die in coma in een revalidatiecentrum ligt. De vrouw is getrouwd en heeft twee kleine kinderen van 3 en 5 jaar oud. Na een hartstilstand is ze door zuurstofgebrek in coma geraakt. Haar man en kinderen zijn veel bij haar en ook de familie komt regelmatig op bezoek. “Dat ging niet goed,” vertelt mijn collega. “Iedereen wil het beste voor haar, maar daarover kwam onenigheid. Over de zorg, over de kinderen, over hoe het verder moest.”

Verwijten
De revalidatiearts stelde een Eigen Kracht-conferentie voor. Het lukte de mensen van het revalidatiecentrum niet om een bredere kring familie en vrienden bij elkaar te brengen en ze hadden zelf ook belang bij een passend plan. Een Eigen Kracht-coördinator bezocht alle mensen die betrokken waren en vroeg hen of ze mee wilden denken over een plan om te zorgen voor rust voor de vrouw, voor de man en voor de kinderen. Mijn collega: “Er was veel betrokkenheid bij het gezin en bezorgdheid om de vrouw. Maar er kwamen ook veel verwijten van verschillende kanten. De Eigen Kracht-coördinator vroeg wat ieder nodig had om dit met elkaar te bespreken. Uiteindelijk kwamen veertien mensen naar de planbijeenkomst.”

Drie onderdelen
De revalidatiearts was erbij in het eerste deel van de bijeenkomst. Zij gaf informatie over coma, hersenletsel en mogelijke gevolgen. Ook vertelde ze dat ze ervan uitgingen dat de vrouw kon horen, omdat ze af en toe een reactie gaf op vragen van artsen en familie. Ze beschreef ook dat het vaak onrustig was in de kamer door de onenigheid en door de wisselende samenstelling van het bezoek. Ze vroeg de kring om echt met z’n allen een plan te maken. Naast haar was er een maatschappelijk werker die vertelde wat zij zou kunnen doen voor de kinderen. Zij vroeg de deelnemers ook een plan voor hen te maken. Mijn collega: “De mensen maakten daarna een uitgebreid plan met drie onderdelen: een schema wie wanneer de vrouw zou bezoeken, een steunplan voor de man, zowel praktisch als emotioneel, en een plan met opvang en activiteiten voor de kinderen. De deelnemers werden het niet overal over eens, maar besloten wel er voor elkaar te zijn en samen te zorgen voor de man, de vrouw en de kinderen.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.