Plan voor noodopvang

“We hopen dat jullie iets kunnen doen. Over twee dagen moeten ze de tijdelijke opvang verlaten en er is nergens plek,” zei een medewerker van het wijkteam die ons belde. Het ging over een moeder uit Syrië met kinderen van 2 en 5 jaar, een statushouder die al jaren in Nederland woont. We krijgen het laatste jaar steeds meer aanvragen voor statushouders. De wijkteammedewerker: “We denken dat ze geen netwerk hebben, maar we weten niet wat we anders kunnen doen. De opvang mag nog een week verlengd als er een Eigen Kracht-conferentie wordt gestart, in de hoop op een plan.”

Kerk
Mijn collega: “De moeder sprak redelijk Nederlands, maar ze vond het prettig als een Eigen Kracht-coördinator ook haar taal sprak. Ze vond het idee van een Eigen Kracht-conferentie heel spannend en snapte niet goed wat wij konden doen. Ze wilde een huis en dat konden wij niet regelen, dus wat kwamen wij dan doen? Een netwerk had ze niet. Haar man leefde niet meer, haar familie woonde nog in Syrië. De Eigen Kracht-coördinator vroeg door. Ze vertelde dat ze vlakbij de opvang vaak naar de kerk ging. Hij mocht daar wel langsgaan. De mensen uit de kerk bleken erg bezorgd om haar, maar wisten niet goed wat ze konden doen. Zij vroeg nooit om hulp en ze wisten niet eens dat ze uit de opvang moest.”

Dansen
“Een aantal mensen wilde graag meedenken. Een van hen vertelde dat ze deze moeder ook kende van de basisschool en dat andere ouders eveneens bezorgd waren. De Eigen Kracht-coördinator vroeg of ze dit wilde bespreken met de moeder. Uiteindelijk kwamen negen mensen samen van de kerk en school. Er was geen familie in Nederland, maar twee zussen deden online mee, tot de verbinding ging haperen. Het deed de moeder heel goed. De kring maakte een plan: het gezin kan voor een half jaar logeren bij een ouder echtpaar dat verbonden is aan de kerk. Ondertussen helpt de kring zoeken naar een structurelere oplossing. Na drie maanden komen ze weer bij elkaar. Voor twee ochtenden is vrijwilligerswerk gevonden voor de vrouw, zoals ze graag wilde en haar de dochter kan mee naar ‘dansen’ met een vriendinnetje. In de weekenden gaan verschillende mensen activiteiten met het gezin ondernemen.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.