Uit betrokkenheid en positieve intenties maken we ons vaak belangrijker dan nodig is. Wij zijn zo zorgzaam dat we te veel overnemen. Daarmee neem je iets weg bij de mensen zelf."

Plannen voor óf van mantelzorgers 

“Het is zo belangrijk dat mantelzorgers steun krijgen. Ze hebben de neiging alles zelf te doen en verwaarlozen vaak zichzelf en hun eigen netwerk, terwijl ze die mensen hard nodig hebben.” Aan het woord is Mira Weber, directeur van Manteling, die advies en ondersteuning biedt aan mantelzorgers, vrijwilligers en hulpvragers. “We hebben bij de Eigen Kracht Centrale een training gevolgd om te leren meer door te vragen op informele netwerken en mensen de kans te bieden om met dat netwerk samen een plan te maken. We moeten leren meer op onze handen te zitten en onze eigen oplossingen soms opzij te zetten.”

Eyeopener
“Bij Manteling zijn we procesbegeleiders van mantelzorgers. Het was tijdens de training een schok toen bij ons het kwartje viel dat je er als procesbegeleider niet bij hoeft te zijn als de mensen een plan maken. Dat je echt kunt loslaten en kunt vertrouwen dat zij weten wat nodig is. Uiteraard met informatie van ons. Uit betrokkenheid en positieve intenties maken we ons vaak belangrijker dan nodig is. Wij zijn zo zorgzaam dat we te veel overnemen. Daarmee neem je iets weg bij de mensen zelf. Het was een eyeopener dat je andere vragen kunt stellen. In de praktijk leidt dit echt tot andere antwoorden en dat maakt al zoveel verschil. We zijn minder bang om heldere vragen te stellen. We draaiden vaak om de hete brei heen. Nu zijn we directer en dat werkt goed.”

Ontlasten
“Zo was een collega in gesprek met een echtpaar van wie de man in de laatste levensfase is. De vrouw neemt alle zorg op zich en wil hun kinderen niet belasten. Maar de langdurige zorg is voor haar alleen eigenlijk te zwaar. De collega vroeg haar wie het belangrijk vinden dat het goed met hen gaat, dat maakt al dat ze anders gaan nadenken. Door onze vragen gaan meneer en mevrouw met elkaar in gesprek. Hopelijk durft deze mevrouw haar kring ook groter te maken en kan ze beter voor zichzelf gaan zorgen. Ze weet dat ze ons mag inschakelen om het groepsgesprek voor te bereiden en eventueel erbij te zijn. Het is mooi om te zien hoe onze collega’s deze verandering met elkaar aangaan. Het helpt direct als we ervaren dat mantelzorgers op deze manier echt ontlast worden.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.