"Haar kinderen waren allemaal druk, verder had zij niemand. Dit wilde zij wel veranderen."

Positieve gezondheid

Het gedachtegoed van positieve gezondheid wordt op steeds meer plekken omarmd. Positieve gezondheid legt het accent niet op ziekte, maar op mensen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het is een bredere kijk op gezondheid, die leidt tot andere gesprekken die altijd beginnen met ‘wat wilt u?’. De regie ligt bij mensen zelf: ieder bepaalt wat hij of zij wil veranderen. Onze visie sluit hier naadloos op aan, want ook bij gezondheid hoort het netwerk erbij. In de training ‘Positieve gezondheid en netwerk betrekken’ gaan we daar dieper op in.

Huishoudelijke hulp 
Veel aspecten van positieve gezondheid hebben te maken met relaties. Wij verrijken de stappen met vragen als ‘Met wie kun je het hierover hebben?’ en ‘Wie hoort er bij je?’. Mijn collega, die deze training en vervolgens intervisie geeft, vertelt: “Een vrouw van 75 jaar was bij het Wmo-loket geweest voor huishoudelijke hulp. De medewerker kende de vrouw, want zij kwam regelmatig met allerlei vragen en de medewerker was bezorgd. Normaal gesproken kijkt ze wat iemand zelf nog kan en wat niet en indiceert dan bijvoorbeeld twee uur huishoudelijke hulp. Maar vanwege haar zorgen en door wat ze in de training had geleerd over anders het gesprek voeren, vroeg ze of ze eens langs mocht komen. Daar stelde ze voor een ‘spinnenweb’ in te vullen, een schema waarbij iemand op zes levensgebieden met een 0-10 score aangeeft hoe het gaat.”

Ander gesprek 
“Er kwam uit dat de vrouw zich eenzaam voelde. Dit bleek voor haar het belangrijkst. Haar kinderen waren allemaal druk, verder had zij niemand. Dit wilde zij wel veranderen. Vroeger had zij goed contact met haar buurvrouw, maar dat was gestopt toen die weduwe was geworden. We spraken af dat ik terug zou komen en dat zij dan haar oudste dochter erbij zou vragen. In dat gesprek gingen moeder en dochter met het ‘spinnenweb’ kijken wat ze op ieder punt konden doen en vooral wie iets kon doen. Twee weken later kwamen alle kinderen samen bij hun moeder om een plan te maken. Dat ging ook over contacten leggen in de buurt. Zo heeft het voeren van een ander gesprek, vanuit een andere insteek, geleid tot een plan dat echt paste bij deze vrouw. Mét om de week huishoudelijke hulp, want de rest lukte nog wel, zei ze zelf.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.