"Er waren eerst andere stappen nodig voordat zoeken naar werk mogelijk was. Zoals eerst een plan voor de schulden.”

Re-integratie met familie en vrienden

Heeft het zin om familie en vrienden te betrekken bij het vinden van betaald of vrijwilligerswerk? Het tijdschrift AD Visie publiceerde onlangs een samenvatting van een wetenschappelijk artikel over de toegevoegde waarde van de inzet van sociaal netwerk bij re-integratie. Het hele artikel is gepubliceerd in Disability and Rehabilitation. Uit onderzoek van Kor Brongers e.a. blijkt dat een Eigen Kracht-conferentie toepasbaar lijkt als alternatieve en innovatieve methode bij het opstellen van een re-integratieplan.

Opbrengsten
De aantallen waren klein, maar klanten gaven aan het als stimulerend en veilig te ervaren dat ze kunnen rekenen op zoveel steun uit het eigen netwerk en in een groot deel van de situaties leidt het daadwerkelijk tot het vinden van werk. De tevredenheid van klanten én arbeidsdeskundigen was goed en 78% van de opgestelde acties in het plan zijn uitgevoerd. De onderzoeker vertelt dat er vooraf bij arbeidsdeskundigen vaak veel twijfel is over aanwezigheid van een netwerk. Ook twijfelt men of het lukt om het over werk te hebben.

Arbeidsdeskundige
Een Eigen Kracht-coördinator vertelt over een conferentie waar die twijfels groot waren: “De arbeidsdeskundige die de man begeleidde, zei dat het lastig was om te komen tot het gesprek over werk, omdat er veel aan de hand was. De man zelf zei dat hij graag wilde werken, maar het eerste gesprek ging vooral over schuldeisers, gezondheid en moeizame contacten met familie. Er was wel een neef met wie hij goed contact had, dus die is erbij gevraagd in het volgende gesprek. Hij zei dat eerst andere stappen nodig waren voordat zoeken naar werk mogelijk was. Eerst een plan voor de schulden. Er bleken meer mensen die wilden meedenken: familieleden, twee vrienden en een buurvrouw.”

Stap voor stap
De Eigen Kracht-coördinator vervolgt: “De hoofdvraag voor de bijeenkomst ging over werk, maar de subvragen gingen over schuld, verbinding en vrije tijd. In de bijeenkomst was daar eerst aandacht voor, waarna er ruimte ontstond voor de vraag naar werk. Toen bleek er in het netwerk iemand te zijn met een link naar mogelijke werkgevers. Dat kwam in het plan.” Onderzoeker Kor Brongers over de uitkomsten van het onderzoek: “We hebben lang genegeerd dat er soms zaken zijn die blokkerend zijn voor het zoeken naar werk, omdat wij ‘van het werk’ waren. Daar komt nu verandering in en dat is zeer helpend.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.