"We zijn heel lang bezig geweest met vaardigheden aanleren, nu ervaar ik ook ruimte om verder te leren, zodat ik me die vaardigheden eigen kan maken.”

Ruimte voor de inhoud en voor jezelf

Er is de afgelopen paar jaar veel veranderd in het sociaal domein. Veranderingen vanuit de overheid en in wetgeving. Mensen die vanuit dat sociaal domein worden ondersteund merken daar iets van, maar de werknemers merken dat ook voortdurend. Ter ondersteuning krijgen zij veel trainingen aangeboden. Wat wij regelmatig horen, is dat dit voelt als extra ballast bovenop een hoge werkdruk. De trainingen gaan over de inhoud van het werkDie trainingen voelen als ‘moeten’, waardoor verbeteringen in wat behulpzaam is voor de klant en voor henzelf niet altijd tot stand komen.

Tijd en aandacht
Een gemeente vroeg een collega een serie bijeenkomsten te faciliteren voor wijkteams. Onderwerp: de consequenties van alle veranderingen voor henzelf. Mijn collega vertelt zeer enthousiast over de ochtenden die hij deze week met de teams heeft doorgebracht. De professionals willen verder leren en ontwikkelen en durven naar zichzelf te kijken. Daardoor kunnen ze thema’s bespreken die voor hen direct van belang zijn, zoals werkdruk en verwachtingen van anderen en het omgaan met de vele veranderingen. Een maatschappelijk werker: “Meestal word ik na een uur onrustig, maar hier blijf ik geboeid. Hier kan ik iets mee.”

Handvatten
Doordat het gaat over hun eigen dagelijkse werk, kunnen de professionals met elkaar delen waar ze tegenaan lopen en samen nadenken over oplossingen. Zo noemde iemand hoe ingewikkeld het kan zijn om het met een gezin over bepaalde onderwerpen te hebben. Vanuit die persoonlijke invalshoek is vervolgens gezamenlijk nagedacht over een handreiking voor gesprekken met gezinnen. “Dit zijn bruikbare handvatten,” aldus een gezinsmanager. “Wij hebben geleerd dat we niet alle antwoorden hoeven te hebben voor een gezin, maar wel de juiste vragen moeten stellen. Vragen die een proces op gang brengen waarbij geleerd mag worden. We zijn heel lang bezig geweest met vaardigheden aanleren, nu ervaar ik ook ruimte om verder te leren, zodat ik die vaardigheden eigen kan maken.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.