"Door de spanning maakte ik ruzie met iedereen. Daardoor was er thuis onderling ook veel ruzie en ontstond er wrijving met buren."

Rust en veiligheid

“Voor ons ging het vooral over rust krijgen,” zegt een vrouw over de vraag van de Eigen Kracht-conferentie van haar gezin. Ze was door de politie gewezen op deze mogelijkheid om een plan te maken, nadat ze aangifte deed van bedreiging door haar ex-man. Zowel zij als haar kinderen waren erg bang voor de agressie van de man. De politie benadrukte dat er meer nodig was dan hun maatregelen. De vrouw: “Er was meer aan de hand. Door de spanning maakte ik ruzie met iedereen. Daardoor was er thuis onderling ook veel ruzie en ontstond er wrijving met buren. We kwamen er niet meer uit.”

Losse vragen
De Eigen Kracht-coördinator vertelt: “Er waren drie vragen: rust en veiligheid in het gezin, ondersteuning bij de opvoeding en verbetering van de relatie met de buurt. Bij iedere vraag werden andere mensen genoemd. Ik ben bij hen allemaal op bezoek gegaan.” Al deze mensen maakten zich zorgen over het geweld, maar twijfelden of zij iets voor het gezin konden betekenen. Ook deze mensen zagen vooral de problemen rond een enkele vraag en niet het geheel aan problemen.

Afspraken met politie
Na de eerste gesprekken vielen de drie vragen steeds meer samen tot: er is rust en veiligheid nodig. Naar de planbijeenkomst kwamen tien mensen en daar werden concrete afspraken gemaakt. Eén afspraak was dat de oma en een vriendin de contactpersoon bij de politie opzoeken in een rustige periode, dus niet naar aanleiding van een crisis. Ze maken dan afspraken hoe te handelen als de ex toch in de buurt komt en op welke manier het contact op zo’n moment met de politie kan verlopen, niet aan de deur komen bijvoorbeeld.

Logeren
Een andere afspraak gaat over ondersteuning in huis. Ze vragen allereerst gezinsbegeleiding aan. Een opa en tante komen twee keer per week in huis helpen. Ook staan zij en een buurvrouw klaar voor de jongens. Een oom en vriendin gaan leuke dingen doen met de kinderen en de kinderen kunnen bij hen logeren. Omdat ook buren aanwezig zijn, komen er afspraken over omgang met de buurt. De moeder: “Het kunnen bespreken van alles met mensen die er voor ons willen zijn, gaf al zo’n rust. We kunnen nu denken aan de toekomst.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.