"De praatstok die we gebruiken helpt bij dat er geluisterd wordt, waardoor ze niet onderbroken worden en de tijd kunnen nemen om alles te delen."

Samen een veilige buurt

“Ik was erg geraakt door de gevoelens van onveiligheid bij veel buurtgenoten,” vertelt een Eigen Kracht-coördinator na een buurtconferentie in een buurt waar veel overlast was door drugsgebruikers en zwervers. “Tijdens de voorbereiding gingen we de deuren langs om mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst en daar hoorden we veel boosheid en frustratie, maar ook veel verdriet. Mensen die zich onveilig voelden in hun eigen huis en ’s avonds niet naar buiten durfden. Wat ook opviel, was het gevoel dat er niet geluisterd werd. Mensen gaven aan ‘meldmoe’ te zijn. Ze meldden incidenten niet meer omdat ‘er toch niets mee gebeurt’.”

Indrukwekkend
“Wij luisteren naar de mensen, vragen of ze naar de bijeenkomst willen komen, wat ze nodig hebben en wie er nog meer bij moeten zijn. Zo bereiden we iedereen voor. Uiteindelijk kwam er een mooie kring van buurtbewoners en beroepskrachten. In de eerste rondes delen bewoners hun gedachten en gevoelens over de situatie in de wijk. Dit was indrukwekkend: het verdriet en de angst die werden benoemd én zichtbaar werden. Het verschil voor de mensen was dat nu écht werd geluisterd. Daarbij helpt de praatstok die we gebruiken, waardoor ze niet onderbroken worden en de tijd kunnen nemen om alles te delen. Ook de voorbereiding helpt, omdat mensen merken dat er iets gebeurt en ze dan al hun verhaal kunnen doen.”

Omslag
“De eerste rondes zijn heftig: iemand die vertelt over bedreigingen, iemand die is overvallen, iemand die nachtdienst heeft, maar niet alleen de deur uit durft. In die eerste stap worden gevoelens gedeeld. Politieagenten en gemeenteambtenaren zien de emoties en de mensen zien dat beroepskrachten echt geraakt worden. Na deze rondes voel je de omslag. Er komt ruimte voor de volgende stap: het maken van afspraken. Afspraken voor de hele wijk, zoals verlichting en camera’s en persoonlijke afspraken. Inwoners gaan meer voor elkaar en de buurt zorgen. Ze vormen groepjes om bepaalde kwesties aan te pakken. Het helpt ook dat beroepskrachten laten zien wat zij doen en vertellen wat wel en niet mogelijk is. Een buurtbewoner vertelt: ‘We wisten niet wat er geprobeerd werd en ook niet waar we terecht konden. Nu hebben we meer inzicht en het voelt als samen.’”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.