"Als het netwerk dingen kon doen, hadden ze het wel gedaan."

Samenwerking beroepskrachten en netwerk

“Werken met kringen rond mensen kan alleen als alle betrokkenen dat doen, dus ook mijn collega’s en collega’s van andere organisaties,” vertelt een buurtteammedewerker bij de evaluatie van een training. “Wij zijn nu een jaar bezig en investeren echt in het doorvragen naar familie, vrienden en bekenden. Soms is doorvragen genoeg en soms moet ik ook tijd nemen om zelf mensen te spreken die belangrijk zijn voor een kind. Als het heel complex is, dan vragen we een Eigen Kracht-conferentie aan. Vorige maand werd een kind naar mij doorverwezen, omdat meer nodig was dan de betrokken hulpverleners konden bieden.”

Betrekken
“We hadden een casuïstiekoverleg en collega’s van een andere organisatie vertelden dat er een plan was waarin bijna alles was geregeld: opvoedondersteuning, weekendpleegzorg, praktische thuisondersteuning, een maatjesproject, extra naschoolse opvang en nog wat zaken. Alles door professionals. Vanuit onze manier van werken vroeg ik wie belangrijk waren voor het gezin. Toen zei mijn collega dat ze had geprobeerd het netwerk te betrekken, maar dat dit niet gelukt was. Ik vertelde hoe ik de tijd neem om te onderzoeken of er verbindingen zijn en mensen kunnen meedenken. De collega vond dit interessant, maar ook lastig, omdat ze net alles geregeld had. Ze wilde vooral graag dat ik invulling gaf aan specialistische jeugdhulp bij psychische problematiek.”

Bekenden
“Haar toelichting was: ‘Als het netwerk dingen kon doen, hadden ze het wel gedaan.’ Ik heb ervaren dat dit niet altijd zo is. Mensen vinden het lastig hulp te vragen én aan te bieden. Dat bleek ook hier. Ik ben langsgegaan en heb doorgevraagd op mensen die voor de kinderen belangrijk waren en hen uitgenodigd samen na te denken wat ze nodig hadden. Daarbij hebben wij verteld over onze mogelijkheden als professionals. Opa, twee tantes en een vriend hebben vervolgens meegedacht. De weekendpleegzorg, praktische thuisondersteuning en het maatjesproject waren niet nodig, omdat het netwerk dit op zich nam. De opvoedondersteuning en advies bij de psychische problematiek was wel gewenst. Het gezin vond het fijn dat er weinig vreemden bijkwamen en ze vooral bekenden om zich heen hielden, terwijl er wel aandacht was voor de zorgen en steun voor allemaal. Mijn collega vond het eerst lastig, omdat het leggen van verbindingen tijd kost, maar ze zag nu dat het veel oplevert, voor de kinderen en voor onszelf.”

 

tekst: Hedda van Lieshout

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.