. “De grotere kring van betrokkenen temperde de gemoederen. Enkele deelnemers namen een bemiddelende rol op zich, waardoor het constructief bleef.”

“De samenwerking voelt nu veilig.”

Bij gedwongen jeugdhulpverlening kunnen ouders en gezinsvoogd niet om elkaar heen: met een uitspraak van de rechter is verplichte hulpverlening een feit. Niet zelden leidt dit tot moeizaam samenwerken. “Vanaf het begin is het een strijd met vader en moeder. Ik maak mij zorgen over met name de jongste kinderen. De ouders herkennen de zorgen niet en begrijpen niet waarom ik er ben,” vertelt een gezinsmanager. “Daardoor lopen de spanningen hoog op.”

Inspraak familieleden
De rechter oordeelde eerder dat de drie kinderen verwaarloosd worden en dat hun ouders niet in staat zijn een veilige thuissituatie te bieden. Bij de uitspraak zijn, naast de ouders, ook familieleden en enkele vrienden aanwezig. Twee familieleden wilden graag inspreken tijdens de rechtszaak, maar kregen van de rechter geen gelegenheid. De advocaat adviseert de familie in hoger beroep te gaan, om alsnog een familiegroepsplan te maken. Zij hebben hier immers recht op. Dat verzoek honoreert de rechter. De familie wil het plan maken met behulp van een Eigen Kracht-conferentie.

Bedreigingen
Voorafgaand aan de Eigen Kracht-conferentie is er veel spanning bij zowel de ouders, hun familie als de gezinsmanager. In aanloop naar de rechtszaak zijn harde woorden gevallen en zelfs dreigementen geuit. De gezinsmanager wil komen om informatie te geven, maar geeft aan dat zodra hij zich onveilig voelt, hij weggaat. Dat gebeurt niet. “De grotere kring van betrokkenen temperde de gemoederen,” aldus de gezinsmanager. “Enkele deelnemers namen een bemiddelende rol op zich, waardoor het constructief bleef.”

Opnieuw uitleggen
“De sfeer veranderde wel toen ik zei dat de kinderen voorlopig nog niet naar huis kunnen. Eerst komt er onderzoek naar hun gedrag. Familieleden stelden vragen en wilden weten waarom. Aan het begin heb ik toelichting gegeven over de voorwaarden aan een veilig plan. Dit onderzoek was zo’n voorwaarde.” Door het opnieuw uit te leggen, aan de hand van de zorgen van de gezinsmanager, ontstaat begrip. De familieleden delen de zorgen. “Dankzij de grote kring konden we open spreken over de zorgen, de voorwaarden en de toekomst. In het plan staat dat gesprekken met mij voortaan gevoerd worden met iemand uit de kring erbij. Dat geeft ruimte om samen te werken en ik voel me daardoor weer veilig.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Wekelijks een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Lees dan onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.