“Tijdens het besloten deel zei hij dat hij gespannen was over waar ze mee zouden komen."

Spannend voor iedereen

Bij Eigen Kracht-conferenties ervaren deelnemers vaak spanning. Dan denk je al snel aan degene voor wie het plan is en aan familie en vrienden. Maar ook voor betrokken professionals is het vaak spannend. Bijvoorbeeld omdat ze de gestelde voorwaarden aan het plan moeten toelichten, omdat familie het niet eens is met eerder genomen besluiten, omdat ze de familie en vrienden niet kennen en/of omdat ze bang zijn dat er geen veilig plan komt. Een Eigen Kracht-coördinator vertelt over een conferentie voor een gezin waarvan de twee kinderen onder toezicht waren gesteld en er een plan nodig was om te zorgen dat ze veilig thuis konden blijven wonen.

Anders
“Toen de gezinsvoogd en ik elkaar voor de Eigen Kracht-conferentie nog even telefonisch spraken om een paar losse eindjes te bespreken, vertelde hij dat hij het spannend vond,” zegt de Eigen Kracht-coördinator. “Ik benoemde dat in mijn ervaring iedereen het spannend vindt: de kring van eigen mensen, de professionals en ikzelf.” Er gaat veel voorbereiding vooraf aan een Eigen Kracht-conferentie. “Deze jeugdbeschermer had zichzelf en de familie goed voorbereid. Maar er speelde veel in dit gezin. Dan is het goed om je te realiseren dat kringen vaak net iets anders met elkaar afspreken dan jij als professional zou hebben bedacht als jij het alleen had mogen beslissen.”

Passend
Deze gezinsvoogd stelde duidelijke voorwaarden en liet het verder aan de kring. Hij straalde uit dat hij vertrouwen in hen had. “Tijdens het besloten deel zei hij dat hij gespannen was over waar ze mee zouden komen. Toen de kring ons binnenvroeg voor het derde deel, de presentatie van het plan, was hij blij verrast. De kring had in het eerste deel van de bijeenkomst goed geluisterd naar de informatie van de gezinsvoogd en de professional van de verslavingszorg. Die informatie kwam terug in het plan. Daarnaast was duidelijk dat ze ook hadden geluisterd naar elkaar en rekening hadden gehouden met hun familiegeschiedenis.” Het was een uitgebreid plan, dat de gezinsvoogd vol vertrouwen kon accepteren. “Omdat het afspraken zijn die ze zelf maken, is de kans veel groter dat ze deze ook echt gaan nakomen. Ze passen bij deze mensen en deze situatie. Iets kunnen en mogen kiezen motiveert om dat ook echt te doen,” aldus de Eigen Kracht-coördinator.

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.