“Ze maakten zich daarnaast zorgen over hun dochter van 16 jaar die door de situatie te weinig aandacht kreeg."

Steun voor pleeggezin

Als er grote zorgen zijn over een kind, kan opvoeden voor ouders te zwaar worden. Dat geldt ook wanneer een kind in een pleeggezin woont. Het ging al een tijd niet zo goed met een meisje van 12 jaar, dat sinds ze anderhalf was in een pleeggezin woont. “Ze zat niet lekker in haar vel, was erg druk, luisterde slecht en wilde niet praten. Op school waren al vroeg problemen. Drie keer is ze van school veranderd. Nu dreigde dat weer te gebeuren. De pleegouders hielden het niet meer vol en toen iemand een Eigen Kracht-conferentie voorstelde, wilden ze dat graag proberen,” zegt de Eigen Kracht-coördinator die naar hen toe ging.

Sportvereniging
“Meteen werd duidelijk hoe noodzakelijk ondersteuning voor de pleegouders was. Hun steun was belangrijk voor het meisje, maar ze zaten er echt doorheen,” vertelt de coördinator verder. “Ze maakten zich daarnaast zorgen over hun dochter van 16 jaar die door de situatie te weinig aandacht kreeg. Ze noemden een aantal mensen die mochten meedenken. Zo waren ze nauw betrokken bij een kleine sportvereniging. Vrienden daar waren blij dat ze gevraagd werden. Het meisje zelf noemde een aantal halfbroers en -zussen en hun partners, met wie ze contact heeft. Ook haar moeder noemde ze. Bij haar ben ik ook geweest, maar zij kon vanwege haar gezondheid niet komen. De halfbroers en -zus hebben haar ideeën genoemd.”

Informeel en formeel
Op de bijeenkomst waren 23 mensen: familie van de pleegouders en van het meisje, vrienden en kennissen van de sportvereniging. Het plan bestond uit verschillende onderdelen. Steun voor de pleegouders, steun voor het meisje, extra ondersteuning op school en steun voor de andere dochter. De Eigen Kracht-coördinator: “Het meisje kan regelmatig logeren bij tantes en bij een volwassen halfbroer en een halfzus. Daar is een schema voor gemaakt. Vrienden gaan leuke dingen met haar doen. Zoals naar een pretpark en naar het strand, want daar houdt ze erg van. Ook voor de andere dochter zijn afspraken gemaakt. Naast de informele steun, is ook formele steun opgenomen van hulpverleners, voor de pleegouders, voor het meisje en voor de andere dochter. Iedereen wilde zorgen dat het gezin het samen volhoudt.”

tekst: Hedda van Lieshout

 

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.